İngiltere’de Yeni PPRS Reformu ve Değere-Dayalı Fiyatlandırma Sistemi

Nebibe Varol, London School of Economics and Political Science

Ömer Saka, King’s College London

Genel sağlık finansmanı kapsamı içinde düşünüldüğünde ilaç harcamalarının sağlık harcamaları içindeki payı ve ilaç fiyatlandırması sık tartışılan ve araştırılan konulardandır.

Kişi başına düşen yıllık ilaç harcamalarının artış eğilimi içerisinde olması nedeniyle (Şekil 1) Türkiye’de de bu tartışmalar ciddi bir şekilde yapılmakta ve dünyada uygulanan birçok fiyatlandırma modelinin işlerliği incelenmektedir.

Konu ilaç harcamaları ve fiyatlandırması olduğunda İngiltere bu konuda en ileri yöntemsel gelişimin yaşandığı ülkelerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. İngiltere’de sağlık ekonomisi alanında son dönemde en çok yankı uyandıran konulardan biri …

Son sayıdaki yazılar için abonelik gerekmektedir