Mültidisipliner Etik Kongresi düzenleniyor…

 

Bilindiği gibi 2008 yılından itibaren her yıl 25 Mayıs günü Etik Günü, aynı günün yer aldığı hafta ise Etik Haftası olarak kutlanmakta. Bu gün ve hafta içi yapılan etkinliklerde, toplumda etik duyarlılığın artırılması ve etik değerlerin tüm kesimlerde içselleştirilmesi amaçlanmakta. Bu amaç doğrultusunda çalışmalar yapılması yönünde üniversitelere büyük sorumluluklar düşmekte.

Bu sorumluluktan hareketle Niğde Üniversitesi’nin kuruluşunun 20. yılı etkinlikleri çerçevesinde 28-30 Mayıs 2012 tarihleri arasında Mültidisipliner Etik Kongresi düzenleniyor. Kongre çerçevesinde belirlenen konu başlıkları altında konferans, panel, sözel ve poster bildirilerine yer verilmekte.

Konu Başlıkları

  • Felsefe ve bilim etiği, kuramsal tartışmalar
  • Etik değerler altyapısı; etik iklimi, kodlar, davranışlar
  • Etik değerlerin oluşturulması, üniversitelerde etik eğitimi
  • Meslek etiği (eğitim, sağlık, çevre, basın, hukuk, siyaset, mühendislik)
  • Bilimsel araştırmalarda uyulması gereken etik ilkeler; araştırma etiği, yayın etiği
  • Türkiye’de ve dünyada etik kurullar, işleyiş ve mevzuat
  • Güncel örneklerle etik ikilemler

Ayrıca belirlenen konular dışında yapılan özgün çalışmalar da değerlendirme kapsamında.

Kongre sayfasının linki http://kongre.nigde.edu.tr/mdek