Mesai Sonrası Döner Sermaye İçin Dava

Sağlık Bakanlığına bağlı döner sermayeli sağlık kuruluşlarında görev yapanlardan mesai sonrası kurum dışında çalışan he

kimlere döner sermaye ek ödemesi yapılmayacağı, 25 Şubat 2011 tarihinde yürürlüğe konulan 6111 sayılı Yasa’da düzenlenmişti. Sağlık Bakanlığı, mesai sonrası iş yeri hekimliği yapan, özel birsağlık kuruluşunda çalışan ya da muayenehanesinde çalışan hekimlere döner sermaye ek ödemesi yapılmayacağını 30 Mart ve 15 Nisan tarihli genelgeleri ile duyurdu. 

Sağlık Bakanlığına bağlı döner sermayeli sağlık kuruluşlarında görev yapanlardan mesai sonrası kurum dışında çalışan he

kimlere döner sermaye ek ödemesi yapılmayacağı, 25 Şubat 2011 tarihinde yürürlüğe konulan 6111 sayılı Yasa’da düzenlenmişti. Sağlık Bakanlığı, mesai sonrası iş yeri hekimliği yapan, özel birsağlık kuruluşunda çalışan ya da muayenehanesinde çalışan hekimlere döner sermaye ek ödemesi yapılmayacağını 30 Mart ve 15 Nisan tarihli genelgeleri ile duyurdu. 

Türk Tabipleri Birliği (TTB) söz konusu genelgenin ve dayanağı olan 6111 sayılı Yasa’nın 190. maddesiyle, 209 sayılı Yasa’nın 5. maddesinin 3. fıkrasında yapılan değişikliğin Anayasa’nın 2, 5, 10, 17, 49, 55, 138 ve 153. maddelerine aykırı olduğunu belirterek iptal davası açtı.

Genel düzenlemeler hakkında iptal kararı verilmesi halinde, kararın hakları ihlal edilen herkese uygulanması söz konusu olacak. TTB’den yapılan açıklamada geriye dönük eksik yapılan ek ödemelerin alınmasında sorun yaşanmaması bakımından hekimlerin bireysel olarak da dava açabileceği belirtilirken, Danıştay veya İdare Mahkemesinde olmak üzere iki türlü dava açılabileceği kaydedildi.

TTB Hukuk Bürosu “Nerede dava açılırsa açılsın haksızlığın giderilmesi, dayanak Yasanın Anayasa’ya aykırılık itirazının ciddi bulunarak Anayasa Mahkemesine gönderilmesine ve Anayasa Mahkemesi tarafından Yasa hükmünün iptal edilmesine bağlıdır. Mahkemeler tarafından farklı hukuksal yorumlar nedeniyle farklı kararlar verilebilmektedir. İdare mahkemelerinde bireysel davaların açılması ve Anayasa’ya aykırılık itirazının tek bir idare mahkemesi tarafından bile ciddi bulunarak gönderme kararı verilmesi sonucu itibariyle bütün davaları etkileyebilir” denirken, idare mahkemelerinde bireysel davaların açılmasının hukuksuzluğun tespiti olasılığına olumlu katkı sağlayabileceği kaydedildi.

TTB, tıp fakültesi öğretim üyelerinden tam gün çalıştıkları halde ek ödeme yapılmadığına yönelik duyumlarla ilgili de bilgilendirme yaptı. Yapılan değerlendirmede şunlar kaydedildi:

18 Şubat 2011 günü yürürlüğe konulan ‘Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik’in’ 4. maddesinin 8. fıkrasında; özel kanunlarına göre meslek ve sanatlarını serbest olarak icra edenlere, mesai içi ve dışı faaliyetlerinden dolayı  ek ödeme yapılmayacağı belirtilmiştir. Tıp fakültelerinin döner sermaye ek ödeme yapmaması Yönetmelik hükmünün uygulanmaya başlamasından kaynaklanmaktadır.

Yönetmelik’in pek çok hükmü ile birlikte bu hükmünün de iptali için TTB ve öğretim üyeleri adına süresi içinde dava açılmıştır. Bu davada henüz yürütmeyi durdurma isteminin görüşülmesi aşamasına gelinmemiştir. Yargı tarafında yürütmeyi durdurma kararı verilmesi halinde ileriye dönük olarak herkese eşit uygulama yapılacaktır. Ancak özellikle Yönetmelik hükmünün iptali için dava açmayan öğretim üyeleri yönünden geriye dönük ek ödemelerin alınmasında sorun yaşanmaması bakımından ek ödemenin yapılması için tıp fakültesi dekanlığına başvuruda bulunup, talebin reddedilmesi veya yanıt verilmese de başvurudan itibaren 60 gün geçmesi halinde, takip eden 60 gün içinde ek ödeme yapılmaması işlemi ile bu işlemin dayanağı olan Yönetmelik hükmünün iptali için dava açılabilir.

Talebin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılmasından itibaren 60 gün içinde dava açılırken, TTB tarafından ‘Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik’in iptaline ilişkin dava dilekçesinin 4. maddenin 8. fıkrasının iptalinin istendiği bölümdeki açıklamalardan yararlanılabilir.