Memnuniyet anketleri yayımlandı

Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi çerçevesinde hazırlanan Memnuniyet Anketleri Uygulama Rehberi ve memnuniyet anketleri yayımlandı.

Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi çerçevesinde hazırlanan Memnuniyet Anketleri Uygulama Rehberi ve memnuniyet anketleri yayımlandı.

01.03.2011 tarihli ve 9489 sayılı Makam Onayı ile “Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi”nin 9. Maddesi gereği Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda 01 Temmuz 2011 tarihinden itibaren uygulanacak olan memnuniyet anketleri yayımlandı.

Açmak için ilgili dosyaya tıklayın…

Memnuniyet Anketleri Uygulama Rehberi

Çalışan Memnuniyeti Anketi

Acil Servis Hasta Memnuniyeti Anketi

Ayaktan Hasta Memnuniyeti Anketi

Yatan Hasta Memnuniyti Anketi

ADSM Hasta Memnuniyeti Anketi