Memnuniyet Anketleri Rehberi 2012 yayımlandı

Memnuniyet Anketleri Rehberi 2012 yayımlandı. Kamu, üniversite ve özel hastanelerde uygulanması beklenen “Memnuniyet Anketleri” nin, Memnuniyet Anketleri Rehberi 2012 versiyonu çerçevesinde uygulanması gerekmekte.

Memnuniyet Anketleri Rehberi 2012 yayımlandı. Kamu, üniversite ve özel hastanelerde uygulanması beklenen “Memnuniyet Anketleri” nin, Memnuniyet Anketleri Rehberi 2012 versiyonu çerçevesinde uygulanması gerekmekte.

ÖNSÖZ

Sağlık kurumlarının temel hedeflerinden biri olan memnuniyetin artırılması hasta ve çalışanların beklenti ve gereksinimlerinin hangi ölçüde karşılanabildiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca bu geribildirimler, kurumların kalite geliştirme sürecinde de önemli bir ölçüm aracı olarak kullanılmaktadır.

Hasta ve çalışan memnuniyeti, hizmet kalitesinin önemli göstergelerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bu alanda başarılı olmak için, hasta ve çalışanların görüş ve deneyimlerine başvurmak ve beklentilerini doğru algılamak gerekmektedir. Bu çerçevede, hasta ve çalışan memnuniyetini değerlendirmek amacıyla Başkanlığımızca memnuniyet anketleri geliştirilmiş ve kurumlara yol göstermek amacıyla anket uygulama ilkelerini içeren rehber hazırlanmıştır. Anketler, kurumlarda bu rehber çerçevesinde uygulanmalıdır.

Başkanlığımızca geliştirilen memnuniyet anketleri kamu, üniversite ve özel hastanelerde uygulanması beklenen asgari soruları içermekte olup “Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi” ekinde yer almaktadır. Anketlere http://www.performans.saglik.gov.tr/index.php?lang=tr&page=316 adresinden ulaşılabilmektedir.

Memnuniyet Anketleri Rehberi 2012