Kurumların birbirlerine olan borçları

Sağlık Bakanlığı, kurumların birbirlerine 90 günü aşmış olan borçlarına istinaden genel yazı yayımladı.

Sağlık Bakanlığı, kurumların birbirlerine 90 günü aşmış olan borçlarına istinaden genel yazı yayımladı.

Bağlı tüm kurumların yazıdaki talimatlar doğrultusunda işlem tesis etmeleri istendi.

GENEL YAZI

Sayı      : B.10.SGB.0.81.03.00/

Konu    : Kurumların birbirine olan borçlar,

İlgi:    a) Kamu İdarelerine Bağlı Sağlık Kurum Ve Kuruluşlarının Birbirlerinden Mal Ve Hizmet Almaları Hakkında 2009/10 sayılı Genelge.

b) Kurumların İhtiyaçlarının Karşılanması Hakkında 2010/49 sayılı Genelge.

c) 04.01.2011 tarih 842.99/90 sayılı yazımız.

İlgi (a)’da kayıtlı Genelge hükümlerince Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarının birbirlerine sağladıkları mal ve hizmet bedellerini tahsil edemediği tarafımıza bildirilmiştir.

İlgi (c )’de kayıtlı yazımız ile kurumların birbirine olan borçları 2011 yılı Ocak ayında Başkanlığımız tarafından İl Sağlık Müdürlükleri koordinatörlüğünde talep edilmiş ve 90 günü aşmış olan borçlar, borçlu kurumların ödeneklerinden tenkis edilerek alacaklı kurumlara ilave ödenek verilmek suretiyle mahsuplaştırılmıştır. Bu mahsuplaştırma sonrasında kurumlarımızdan yapılan geri dönümlerde mükerrer ödemelerin meydana geldiği bildirilmiştir.

Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve kuruluşlar tarafından Başkanlığımıza yapılan bildirimlerde yıl sonu gelmesine rağmen 90 günü aşmış kurumların birbirlerine sağladıkları mal ve hizmet bedellerinden kaynaklanan alacaklarının olduğu bildirilmekte ve bu yüzden kurumların mali durumlarının bozulduğu bildirilmektedir.

Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarının birbirlerine sağladıkları mal ve hizmet bedellerinden kaynaklanan kurum borç ve alacaklarının, alacaklı kurumlarımızın daha fazla mağdur olmamaları için konunun Müdürlüğünüzce görevlendirilecek bir yöneticinin koordinatörlüğünde 31.10.201J tarihi itibariyle kurumlarımızın birbirlerine olan borç/alacak tutarlarının tespit edilerek en geç 2.5.11.2011 Cuma günü mesai bitimine kadar internet sayfamızda yayımlanan tablonun doldurulup, İl Sağlık Müdürünce onaylanarak Başkanlığımıza ait 0 312 573 71 28 numaralı faksa ve odenekplani@gmail.com mail adresine bildirilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan borç ve alacakların doğru tespit edilmesi Başkanlığımızdan yapılacak kesinti sonrası mükerrer ödeme ortaya çıkmaması için gerekli önemin gösterilmesi, kurumsal bazda veri gönderilmemesi, Başkanlığımız tarafından yapılacak kesinti sonrası ortaya çıkacak olan mükerrer ödemelerden Kurum yöneticileri ve İl Sağlık Müdürlüklerinin sorumlu olacağının bilinmesi hususunda;

Bilginizi ve gereğini rica ederim.

 

Kurumlar Tarafından Doldurulacak Tablo