Kapitalizmin Krizi ve Sağlık konferansı sona erdi

Kapitalizmin Krizi ve Sağlık konferansı Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde yapılan oturumlarla sona erdi.

Kapitalizmin Krizi ve Sağlık konferansı Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde yapılan oturumlarla sona erdi.

Çankaya Belediyesi, Türk Tabipleri Birliği ve Uluslararası Sağlık Politikaları Birliği’nin ortaklaşa düzenlediği “Kapitalizmin Krizi ve Sağlık” konferansı, Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde yapılan oturumlarla sona erdi.

Konferansta düzenlenen oturumlarda, uluslararası sağlık politikaları ile dünya ülkelerinin sağlık sistemlerinden örnekler tartışıldı. “1980 Sonrası Sağlık Reformları” başlığını taşıyan oturumun ilk sunumunda Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, sağlık reformu adıyla yürütülen dönüşüm programlarının sebep ve sonuçları hakkında bilgi verdi. Sağlık sistemlerinin ekonomi politiğini değerlendiren Hamzaoğlu, Türkiye’de de 12 Eylül darbesi ve 24 Ocak 1980 kararlarının ardından, diğer alanların olduğu gibi sağlık alanının da piyasalaştırıldığını vurguladı.

Konferansa Fransa’dan katılan Garace Upham da sunumunda, küresel sağlık yönetimi ve Uluslararası Para Fonu ile Dünya Bankası’nın bu alandaki etkisine değindi.

Oturumun son sunumunu yapan Jean Pierre Unger, kamu tarafından finanse edilen sağlık sistem araştırmalarının özel sektör tarafından ele geçirilmesinin sakıncalarını anlattı. Ülke örneklerine ayrılan ikinci oturumda, Malezyalı doktor Kai–Lit Phua, İngiltere, Malezya ve Yeni Zelanda’da, son 30 yılda piyasalaşan sağlık sistemlerinin karşılaştırmalı analizini içeren bir ortak çalışmanın sonuçlarını sundu. IAHPE Başkanı Alexis Benos da Latin Amerika’daki neoliberal sağlık reformları ve bu reformların yıkıcı sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.