Kamu Sosyal Tesisleri Tebliği

Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ yayımlandı.

Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ yayımlandı.

Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesi ve 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun “Kamu idarelerince işletilen sosyal tesisler” başlığı altındaki 26 ncı maddesine göre, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, döner sermayeli kuruluslar, kamu iktisadi tesebbüsleri, kamu bankaları ile diğer kamu kurum ve kuruluslarının tasarrufunda bulunan eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, çocuk bakımevi, spor tesisi ve benzeri sosyal ve destek amaçlı tesislerden dinlenme amacıyla veya diğer amaçlarla yararlanacaklardan alınacak yemek, konaklama ve diğer hizmet bedellerinin tespitinde ve elde edilen gelirlerin kullanımında bazı esas ve usullere uyulması gerekli görüdüğü için ekte bulunan tebliğin yürürlüğe girdiği açıklandı.

 

Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ