İzolasyon Tanımlayıcı Figürlerin Kullanımı

Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı, İzolasyon Tanımlayıcı Figürlerin Kullanımı hakkında bir duyuru yaptı.

Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı, İzolasyon Tanımlayıcı Figürlerin Kullanımı hakkında bir duyuru yaptı.

Bakanlıktan yapılan duyuru:

Hastane Hizmet Kalite Standartları Kurumsal Hizmet Yönetimi Boyutunda yer alan Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi bölümündeki 01.03.03.00 kodlu standartta; temas izolasyonu, damlacık izolasyonu ve solunum izolasyonu için kullanılacak tanımlayıcı figürler belirlenmiştir.

Söz konusu figürlerin kullanılması ile birlikte hastanelerimizde izolasyon konusunda gerçekleştirilecek faaliyetlerde, sağlık personeli arasında uygulama birliği sağlanmış olacaktır.  Kurumlarımız, bu izolasyon yöntemleri yanında, sıkı temas izolasyonu yöntemini de tanımlayabilir ve bu yöntemi gösteren tanımlayıcı figürü kendi uygulamalarına göre belirleyebilirler. Ayrıca izolasyon tanımlayıcı figürleri ile birlikte hasta ve hasta yakınlarına yönelik olarak “ODAYA GİRMEDEN ÖNCE LÜTFEN HEMŞİRE İLE GÖRÜŞÜNÜZ” gibi uyarıcı yazılar da yazabilirler.

Bunun yanı sıra enfekte veya kolonize hastalara yönelik izolasyon önlemlerini, mevcut bilimsel veriler ve Bakanlığımızın ilgili birimlerinin ortaya koymuş olduğu rehberler doğrultusunda gerçekleştirmelidirler.  Kurumlarımız uygulamalarında bu hususları dikkate alarak gerekli düzenlemeleri yapmalıdırlar.

Sağlık araştırmalarında profesyonel destek