İtakî Düşme Riski Ölçeği

Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı İtakî Düşme Riski Ölçeğini yayımladı.

Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı İtakî Düşme Riski Ölçeğini yayımladı.

Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı, Hasta Güvenliği uygulamalarının bir parçası olan Hasta Düşmelerinin Önlenmesi konusunda, ülkemize özgü bir ölçek geliştirilmesine yönelik çalışmalar başlatmıştı. Bu kapsamda Başkanlık bünyesinde bir komisyon kurularak bu konuda gerekli literatür incelenmiş ve kurumlarda uygulanan farklı ölçekler gözden geçirilmiş. Bu ön çalışmalardan sonra komisyon yoğun bir çalışma sonrası ülkemize özgü, anlaşılır, uygulanması kolay ve basit bir form tasarlayarak ünlü Türk bilim adamı Şemseddin-i İtakî adıyla İtakî Düşme Riski Ölçeği”ni geliştirdi.

Geliştirilen bu ölçek hasta düşmelerine neden olabilecek risk faktörlerini içerecek şekilde, toplam 19 risk faktöründen oluşmaktadır. Risk faktörleri majör ve minör olarak kategorize edilerek minör risk faktörlerine 1 puan, majör risk faktörlerine ise 5 puan verildi. Risk faktörlerinin değerlendirilmesi sonucu elde edilen toplam puan üzerinden düşük ve yüksek olmak üzere iki risk düzeyi belirlendi.  Yüksek riskli hastaları ayırt etmek ve gerekli önlemleri almak için düşme riski yüksek hastalarda “Dört Yapraklı Yonca” figürünün kullanılması öngörüldü.

İtakî Düşme Riski Ölçeği’nin Kullanımı:

Aşağıda belirtilen beş durumda düşme riski değerlendirmesi yapılmalı ve her defasında yeni bir form kullanılması gerekmekte:

  1. Yatan hastaların bölüme ilk kabulünde (İlk Değerlendirme),
  2. Post- Operatif dönemde,
  3. Bölüm değişikliğinde,
  4. Hasta düşmesi durumunda,
  5. Risk faktörleri kapsamındaki durum değişikliklerinde,

İtakî Düşme Riski Ölçeği kullanan hastaneler;

  • Ölçeğin kullanımı,
  • Risk faktörlerinin doğru değerlendirilmesi,
  • Hasta bakım ekipmanları,
  • Riskli ilaçlar,
  • Alınması gereken önlemler hakkında sağlık çalışanlarına eğitim vermelidir.

Sonuçta Düşmelerin önlenmesi noktasında önemli bir adım atılarak kullanılabilir bir ölçek geliştirildiği belirtilmekte.   İlk etapta bu ölçeğin kullanılması tamamen gönüllü olup kurumlara rehberlik etme amacı taşımakta. Ayrıca düşme riski olan hastalara yönelik alınacak önlemler, hastada var olan risk faktörleri dikkate alınarak kurumlarca belirlenecek.

İtakî Düşme Riski Ölçeği’ni kullanan kurumlara Başkanlığımızca destek verilecek olup, İtakî Düşme Riski Ölçeği‘ne ilişkin görüş, soru ve önerilerinizi hksdanisma@gmail.com adresine iletebilirsiniz.

Şemseddin-i İtakî Kimdir?

17. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğunun başkenti İstanbul’da yaşayan, Şirvanlı Şemseddin-i İtakî, insan anatomisini anlamak için tüm Dünya’da kaynak olarak gösterilen ilk Türkçe Resimli Anatomi Atlası olan Kitab-ı Teşrih-i Ebdan ve Tercuman-ı Kibale-i Feylesüfan eserini 1632 yılında oluşturmuştur. Roma-Yunan bilimi ile Arab-Türk bilimini bir araya getiren İtakî, bu eseri ile nöroanatomi ve embriyoloji biliminin temelini 17. yüzyılın başlarında atmıştır.

İtaki Düşme Riski Ölçeği için tıklayın…

Sağlık araştırmalarında teknik destek