İstanbul’un Nüfusu 13.255.685 Olarak Açıklandı

Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi 2010 yılı verileri açıklandı.

Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi 2010 yılı verileri açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, yerleşim yeri nüfusları, 2007 yılında kurulan ve İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) tarafından güncellenen Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)’nden alınan nüfusla birlikte, kurumsal yerlerde kalan nüfus dikkate alınarak hesaplanmakta. Kurumsal yerlerde (kışla, cezaevi, huzurevi, üniversite öğrenci yurtları vb.) kalanlar uluslararası tanım gereği ikamet adreslerinde değil, kurumsal yerlerin bulunduğu yerleşim yeri nüfusuna dahil edildi.

Ayrıca il, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nüfuslar belirlenirken; NVİGM tarafından, ilgili mevzuat ve idari kayıtlar uyarınca Ulusal Adres Veri Tabanı’nda yerleşim yerlerine yönelik olarak yapılan idari bağlılık, tüzel kişilik ve isim değişiklikleri dikkate alındı.

31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla Türkiye nüfusu 73.722.988 kişi

2010 yılında Türkiye’de ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre 1.161.676 kişi arttı. Nüfusun % 50,2’sini (37.043.182 kişi) erkekler, % 49,8’ini (36.679.806 kişi) ise kadınlar oluşturuyor.

2010 yılında 81 ilden; 53’ünün nüfusu bir önceki yıla göre artarken, 28 ilin nüfusu azaldı

Nüfus artış oranı en düşük olan ilk üç il sırasıyla Tunceli, Çankırı ve Ardahan. Nüfus artış oranı en yüksek olan ilk üç  il  ise Bilecik, Isparta ve Erzincan.

Ülke nüfusunun % 76,3’ü il ve ilçe merkezlerinde yaşıyor

Toplam nüfusun  % 76,3’ü (56.222.356 kişi) il  ve  ilçe  merkezlerinde  ikamet  ederken, % 23,7’si (17.500.632 kişi) belde ve köylerde ikamet ediyor.

İl ve ilçe merkezlerinde yaşayan nüfus oranının en yüksek olduğu il % 99 ile İstanbul, en düşük olduğu il ise % 32 ile Ardahan.

Nüfusun % 18’i İstanbul’da ikamet ediyor

Toplam nüfusun % 18’i (13.255.685 kişi) İstanbul’da  ikamet  ediyor. Bunu sırasıyla; % 6,5 ile (4.771.716 kişi) Ankara, % 5,4 ile (3.948.848 kişi) İzmir, % 3,5 ile (2.605.495 kişi) Bursa, % 2,8 ile (2.085.225 kişi) Adana takip etmekte. Ülkemizde en az nüfusa sahip olan Bayburt ilinde ikamet eden kişi sayısı ise 74.412.

Nüfusun yarısı 29,2 yaşından küçük

Ülkemizde ortanca yaş 29,2’dir. Ortanca yaş erkeklerde 28,7 iken, kadınlarda 29,8. İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin ortanca yaşı 29,1; belde ve köylerde ikamet edenlerin ortanca yaşı ise 29,8.

Nüfusun % 67,2’si 15 ile 64 yaşları arasında

15-64 yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki nüfus, toplam nüfusun % 67,2’sini oluşturuyor. Ülkemiz nüfusunun % 25,6’sı 0-14 yaş grubunda, % 7,2’si ise 65 ve daha yukarı yaş grubunda bulunuyor.

Türkiye’de kilometrekareye 96 kişi düşüyor

Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı” Türkiye genelinde 96 kişi. Bu sayı illerde 10 ile 2.551 kişi arasında değişmekte. İstanbul 2.551 kişi ile nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu il. Bunu sırasıyla; 432 kişi ile Kocaeli, 329 kişi ile İzmir, 254 kişi ile Hatay ve 250 kişi ile Bursa illeri izliyor.

Nüfus yoğunluğunun en az olduğu il ise 10 kişi ile Tunceli. Yüzölçümü büyüklüğüne göre ilk sırada yer alan Konya’nın nüfus yoğunluğu 52, yüzölçümü en küçük olan Yalova’nın nüfus yoğunluğu ise 241.