ISOQOL – International Society for Quality of Life Research (Uluslararası Yaşam Kalitesi Araştırmaları Derneği)

 

Uluslararası Yaşam Kalitesi Araştırmaları Derneği (International Society for Quality of Life Research-ISOQOL) 1993 yılında kurulan, merkezi Washington’da bulunan uluslararası bir dernektir. ISOQOL başkanlığını şu an Diane Fairclough yürütmektedir.

ISOQOL’ün görevi etkin müdahaleleri tanımlamak, sağlık hizmetlerinin kalitesini ve toplumların sağlık düzeylerini arttırmak için yaşam kalitesi ile ilişkili bilimsel sağlık çalışmalarını ve hasta merkezli diğer sonuçları/çıktıları geliştirmektir. ISOQOL sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi ölçümünün kavramsallıktan uygulamaya ve pratiğe geçişine katkıda bulunmaktadır.

Son sayıdaki yazılar için abonelik gerekmektedir