İşçi Sayısı Tespit Sistemi Kullanımda

İşçi Sayısı Tespit Sistemi kullanıma açıldı. Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığı çeşitli genelgeler ve yazılarla Bakanlığa bağlı kurum ve

İşçi Sayısı Tespit Sistemi kullanıma açıldı. Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığı çeşitli genelgeler ve yazılarla Bakanlığa bağlı kurum ve

kuruluşların döner sermaye kaynaklarından yapacakları personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında çalıştırabilecekleri işçi sayısının tespitinde yeni ölçütler belirlemişti (ilgi genelgelere ve ilgi genel yazılara işçi sayısı tespit sisteminden rahatlıkla ulaşabilmektedir).

 

 

Kurumlardan belirlenen yeni ölçütler çerçevesinde Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki defa hesaplama yapmaları istenmişti. Kurumların 2011 yılının birinci dönem (Ocak dönemi) hesaplamasını yapmaları için Bakanlığımızın resmi web sayfasında (Web Uygulamaları bölümünde) yer alan “Hizmet Alımları Kapsamında Çalıştırılacak İşçi Sayısının Tespiti ve Takibi Sistemi” kullanıma açıldı.

Sistem 06-31 Ocak 2011 tarihleri arasında açık tutulacak ve kurumlar sisteme 01 Ocak 2010 ile 31 Aralık 2010 tarihleri arasında oluşan 1 (bir) yıllık verilerini girecekler.

Ayrıca, mevcut hizmet alım bilgileri çerçevesinde hizmet alım konusuna göre ihale sonucu gerçekleşen kar oranları girilecek.

Detaylı Bilgi