İnsani Yardım Sempozyumu

Bahçeşehir Üniversitesi’nde İnsani Yardım Sempozyumu düzenleniyor.

Bahçeşehir Üniversitesi’nde İnsani Yardım Sempozyumu düzenleniyor.

Hayata Destek Derneği, Türkiye’nin bir afet ülkesi olduğu gerçeği ve afet yönetimi ile insani yardım alanında çalışan sivil toplum kuruluşları arasındaki iletişim ve iş birliğinin artmasının ülkemizde afetlere hazırlık konusunda önemli katkı sağlayacağı düşüncesinden hareketle, 1 Haziran 2011’de, Bahçeşehir Üniversitesi Arama Kurtarma Kulübü ile ortaklaşa bir İnsani Yardım Sempozyumu düzenliyor. 

Ülkemiz, doğal ve insan kaynaklı afetlerin sıklıkla görüldüğü bir coğrafyada yer almaktadır. Bu yüzden, devlet ve toplum olarak her zaman hazırlıklı olmalı ve afet riskleri ile yaşamayı öğrenmemiz gerekmektedir.

Bu noktada, Hayata Destek Derneği, Türkiye’nin bir afet ülkesi olduğu gerçeği ve afet yönetimi ile insani yardım alanında çalışan sivil toplum kuruluşları arasındaki iletişim ve iş birliğinin artmasının ülkemizde afetlere hazırlık konusunda önemli katkı sağlayacağı düşüncesinden hareketle insani yardım alanında çalışan insani yardım kuruluşları, STK’lar, uluslararası ajanslar, devlet kuruluşları ve üniversiteler 

arasında bilgi ve deneyim aktarımı için Bahçeşehir Üniversitesi Arama Kurtarma Kulübü ile ortaklaşa bir İnsani Yardım Sempozyumu düzenliyor.

01 Haziran 2011 tarihinde, Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş kampüsünde düzenlenecek olan sempozyuma, insani yardım ve afet yönetimi konusunda deneyimleri ve bilgi birikimleri olan önemli isimler konuşmacı olacak katılacaktır. Sınır Tanımayan Doktorlardan Dr. Apostolos Veizis’in ve Islamic Relief World Wide’dan Mousab Kerwat’ın keynote speaker olarak katılacakları sempozyumda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden Nilay Ergenç ve İzmir Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nden Bahtiyar Çetin, İstanbul’da ve İzmir’de Acil Durum Planları ve Acil Yardım Plan Çalışmaları hakkında konuşacaklar.

Gün boyu sürecek sempozyumda, dünyanın farklı alanlarından gelen uzmanlarla birlikte, Türkiye’nin farklı illerinden gelen ve insani yardım alanında çalışan akademisyenler, sivil toplum örgütleri, kamu kuruluşları ve insani yardım çalışanları aşağıdaki dört ana başlık hakkında oturumlar yapacak ve deneyimlerini katılımcılar ile paylaşacaklar.

·      – İnsani Yardım Standartları, Yasal Süreçler ve Planlama

·      – Küresel Çevre Sorunları ve İnsani Yardım

·      – Afet Risk Tespiti, Azaltma ve Hazırlık

·      – İnsani Yardımda Sivil Toplum, Profesyonel ve Gönüllü İnsan Kaynağı

Sempozyumda konuşulacak önemli konu başlıklarından bazıları ise;

Türkiye Afet Politikaları ve Yasal Düzenlemeler; Afet Yönetiminde Türkiye ve AB Mevzuatları Karşılaştırması ; Risk Altındaki Çocukların ve Gençlerin Afet ve Acil Durum Eğitimi ve Psikososyal Destek Verilmesi; Toplumsal Cinsiyetler ve Doğal Afetler; Küresel İklim Değişikliğinin Bölgesel Bazda Ülkemizdeki olası Etkileri ve Riskler; Gönüllülük Kavramı ve İnsani Yardım Gönüllülüğü.

HAYATA DESTEK hakkında

Hayata Destek (STL), afetlerden etkilenen toplulukların temel ihtiyaç ve haklarını karşılamak amacıyla kurulmuş genç ve dinamik bir insani yardım kuruluşudur. Hayata Destek’in kurucu üyelerinden Sema Genel Belçika, Türkiye, Hindistan, Pakistan, Afganistan ve İran’da edindiği acil yardım, rehabilitasyon, kalkınma, ve savunuculuk alanlarındaki geniş bilgi ve deneyimini Hayata Desteğe aktarmıştır. Hayata Destek, Şubat 2005 yılında kurulmasından bu yana, dünyanın zorlu bölgelerinde birebir edindiği saha deneyimi sayesinde bilgi birikimini genişletmiştir.

Hayata Destek’in etkinlik alanlarından Acil Yardım, Kapasite Arttırma ve Afet Risk Yönetimi Türkiye’de ön plana çıkan etkinlik alanlarındandır. Hayata Destek bu çerçevede Afet  Yönetimi ve İnsani Yardım alanında çalışan kuruluşlara yönelik eğitimler, toplantılar ve seminerler düzenlemekte ve Marmara Sel Felaketi sonrasında olduğu gibi acil yardım çalışmalarında bulunmaktadır. Afet ve kriz dönemlerinin dışında ise toplum temelli afet riski yönetimi başta olmak üzere afete hazırlık ve afet zararlarının azaltılması üzerine projeler hazırlamaktadır.

Hayata Destek acil yardım ve iyileştirme operasyonları için geliştirdiği kurumsal çalışma ilkeleri ve prosedürleri sayesinde, Türkiye ve çevresinde yer alan Ortadoğu, Kafkaslar, Balkanlar, Batı ve Orta Asya bölgelerinde meydana gelebilecek felaketlere müdahale etmeye ve harekete geçmeye hazırdır.

BUSAR hakkında:

BUSAR, 2005 yılında Bahçeşehir Üniversitesi’nde halen başkanlık görevini yürüten Oğulcan Sözen tarafından bir grup öğrencinin de desteğiyle bir öğrenci kulübü olarak kurulmuştur. Üniversitenin “Kampüsüm Beşiktaş” ve “ İstanbul’un Kalbine Yerleştik” sloganlarından yola çıkarak kendi kendine “Peki, biz İstanbul için, Beşiktaş için ne yapıyoruz?” sorusunu soran BUSAR, bugün, Bahçeşehir Üniversitesi’nin kurumsal sosyal sorumluluk projesi haline gelmiştir.

Kurum çalışanlarının afetler konusunda bilincinin sağlaması amacıyla eğitim programları düzenlemek, Afetlerin yaratacağı hasarların azaltılması ve toplumun, afet öncesi, afet esnası ve afet sonrasında yapması gerekenlerle ilgili seminerler düzenlemek, Türkiye’nin herhangi bir bölgesinde meydana gelebilecek doğal veya insan kaynaklı afetlerde arama ve kurtarma faaliyetlerini yürütmek, Terör saldırılarında arama ve kurtarma çalışmalarına katılmak, BUSAR’ın başlıca görevlerini oluşturmaktadır.