HKS Değerlendirme Süreci Hakkında Kurumlara Yönelik Bilgilendirme

HKS Değerlendirme Süreci Hakkında Kurumlara Yönelik Bilgilendirme (24 Ekim 2011 – 14 Ocak 2012)

HKS Değerlendirme Süreci Hakkında Kurumlara Yönelik Bilgilendirme (24 Ekim 2011 – 14 Ocak 2012)

Hizmet Kalite Standartları çerçevesinde Kamu, Özel Hastaneler (SGK ile anlaşması olan) ile Ağız Diş Sağlığı Merkezlerini kapsayan Merkezi Değerlendirmeler 81 ilde 24 Ekim 2011 – 14 Ocak 2012 tarihleri arasında yapılacak. Değerlendirmelerde, Kamu ve Özel Hastanelerde Hastane Hizmet Kalite Standartları, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi/Hastanelerinde ise ADSM Hizmet Kalite Standartları kullanılacak.

 • Değerlendirilecek kurumların değerlendirme haftası, değerlendirme tarihinden en geç bir hafta önce www.performans.saglik.gov.tr adresinden ilan edilecek.
 • Değerlendirmenin yapılacağı hafta ilan edilecek olup hangi gün değerlendirme yapılacağı bildirilmeyecek.
 • Her kurum için değerlendirme bir gün sürecek.
 • Değerlendirme sabah saat 08:30’da başlayacak.
 • Değerlendirme açılış toplantısı ile başlayacak kapanış toplantısı ile bitecek.
 • Açılış toplantısı için toplantı salonu hazırlanmalı ve toplantı salonunda bilgisayar ve projeksiyon cihazı bulunmalı.
 • Açılış toplantısında ekip sorumlusu tarafından değerlendirme sunumu yapılacak.
 • Açılış ve kapanış toplantısına kurumun en üst yöneticisi, tıbbi hizmetler, hemşirelik hizmetleri, idari hizmet yöneticileri, kalite yönetim direktörü, komite başkanları ve değerlendirilecek bölümlerin bölüm kalite sorumluları katılmalı.
 • Değerlendirme süresince değerlendirme ekibinin kullanacağı bir oda tahsis edilmeli, odada internet erişimi olan bir bilgisayar ve yazıcı bulunmalı.
 • Değerlendirme sırasında değerlendirme ekibine sadece kalite yönetim direktörü, üst yönetimden bir yönetici ve değerlendirilen bölümün, bölüm kalite sorumlusu eşlik etmeli.
 • Kurum değerlendirilecek bölümlere ilişkin yazılı düzenlemeleri, değerlendirme öncesi hazırlamalı.
 • Kurum, değerlendirme ekibinin istediği yazılı dokümanları, belgeleri, formları ve kayıtları değerlendiricilere ibraz etmeli.
 • Değerlendiricilerin değerlendirme sürecinde uygulama alanlarına girişleri sağlanmalı.
  • Özel kıyafet giyilen, koruyucu ekipman kullanılan uygulama alanlarına girişte değerlendiriciler için özel kıyafet ve koruyucu ekipman temin edilmeli.
 • Çalışanlar, değerlendirici ekibinin standartlar ve değerlendirme süreci ile ilgili sorularına cevap vermeli.
 • Değerlendirme sırasında verilen molalara ekip sorumlusu karar vermeli.
 • Öğle yemekleri hastane yemekhanesinde yenilmeli.
 • Değerlendirme sonucu hakkında bilgilendirme ilgili kurum tarafından yapılacak olup sonuç hakkında bilgi talep edilmemeli.
 • Değerlendirici ekibine hiçbir şekilde hediye teklif edilmemeli.
 • Değerlendirme sürecinde kurumunuz hakkında elde edilen bilgi ve belgeler gizli kalacak olup üçüncü taraflarla paylaşılmayacak.

Puanlama

 • Puanlamada, standart puanlandırılır.
  • Değerlendirme ölçütleri puanlandırılmaz.
 • Değerlendirmede standart ve standardın değerlendirme ölçütleri Evet, Hayır ve Değerlendirme Dışı olarak tanımlanır.
  • Evet: Standardın tüm değerlendirme ölçütleri ile birlikte karşılanması durumunu ifade eder ve tam puan verilir.
  • Hayır: Standardın kendisinin veya en az bir değerlendirme ölçütünün karşılanmadığı durumu ifade eder ve 0 (sıfır) puan verilir.
  • Değerlendirme Dışı: Hastanede değerlendirilmeyecek standartları ifade eder ve puanlandırma yapılmaz.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Hizmet Kalite Katsayısı ile Hasta ve Çalışan Güvenliği Değerlendirme Puanı aşağıdaki formüller baz alınarak hesaplanacak.

 • Hizmet Kalite Katsayısı= (Belirlenen Bölümlerden Elde edilen Puan / Belirlenen Bölümlerin Toplam Puanı – Belirlenen Bölümlerin Değerlendirme Dışı Toplam Puanı)
 • Hasta ve Çalışan Güvenliği Değerlendirme Puanı= [HKS’de Değerlendirilen Bölümlerden Elde Edilen Hasta ve Çalışan Güvenliği Puan Toplamı / (HKS’de Değerlendirilen Bölümlerdeki Hasta ve Çalışan Güvenliği Puan Toplamı – HKS’de Değerlendirilen Bölümlerdeki Hasta ve Çalışan Güvenliği Standartlarından Değerlendirme Dışı Bırakılan Puan Toplamı)]x100

Değerlendirilecek Bölümlere ulaşmak için tıklayınız.

Tıpta akademik yazım, tercüme, kontrol, literatür temini