HKS çerçevesinde Merkezi Değerlendirmeler başlıyor

Hizmet Kalite Standartları çerçevesinde Merkezi Değerlendirmeler başlıyor.

Hizmet Kalite Standartları çerçevesinde Merkezi Değerlendirmeler başlıyor.

Hizmet Kalite Standartları çerçevesinde Kamu, Özel Hastaneler (SGK ile anlaşması olan) ile Ağız Diş Sağlığı Merkezlerini kapsayan Merkezi Değerlendirmeler 81 ilde 24 Ekim 2011 – 14 Ocak 2012 tarihleri arasında yapılacak.

Değerlendirmelerde, Kamu ve Özel Hastanelerde Hastane Hizmet Kalite Standartları, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi/Hastanelerinde ise ADSM Hizmet Kalite Standartları kullanılacak. Merkezi değerlendirmede ilgili standartların tüm bölümleri değerlendirilmeyecek, değerlendirmeler aşağıda belirtilen bölümlerde yapılacak. Ancak Bakanlığın bölümleri değiştirme ve sayısını artırma hakkı saklı tutuluyor.

Merkezi Değerlendirme kapsamında değerlendirilecek kurumların değerlendirme süreci Daire Başkanlığı tarafından organize edilecek. Ayrıca, Merkezi Değerlendirmede yer almayacak Bakanlığa ait kurumlar, İl Performans ve Kalite Koordinatörlükleri tarafından Bakanlıkça belirlenen bölümler esas alınarak değerlendirilecek. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Hizmet Kalite Katsayısı ile Hasta ve Çalışan Güvenliği Değerlendirme Puanı aşağıdaki formüller baz alınarak hesaplanacak.

Hizmet Kalite Katsayısı = (Belirlenen Bölümlerden Elde edilen Puan / Belirlenen Bölümlerin Toplam Puanı – Belirlenen Bölümlerin Değerlendirme Dışı Toplam Puanı)

Hasta ve Çalışan Güvenliği Değerlendirme Puanı= [HKS’de Değerlendirilen Bölümlerden Elde Edilen Hasta ve Çalışan Güvenliği Puan Toplamı / (HKS’de Değerlendirilen Bölümlerdeki Hasta ve Çalışan Güvenliği Puan Toplamı – HKS’de Değerlendirilen Bölümlerdeki Hasta ve Çalışan Güvenliği Standartlarından Değerlendirme Dışı Bırakılan Puan Toplamı)]x100

Başkanlık organizasyonu ile değerlendirilecek kurumların listesi aşağıdaki ekli dosyada yer almaktadır. Kurumların değerlendirme tarihleri, değerlendirme tarihlerinden en geç 1 hafta öncesinde www.performanssaglik.gov.tr adresinden duyurulacak.

Merkezi Değerlendirme Yapılacak Kurum Listesi

Değerlendirme Yapılacak Bölümler