HKS bilgilendirme toplantısı açıklaması

Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığından HKS bilgilendirme toplantıları açıklaması.

Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığından HKS bilgilendirme toplantıları açıklaması.

Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, sağlık hizmeti sunan kurumların Merkezi Değerlendirmeler kapsamında değerlendirilmesi son dönemlerde daha geniş kapsamlı ve tüm illeri kapsayacak şekilde gerçekleştirilmekte. Ayrıca son dönemde kamu hastanelerine ilaveten özel hastaneler ile üniversite hastanelerinin de Başkanlığıkça değerlendirilmeye başlanmasından dolayı mevcut değerlendirici kapasitesinin sayısal olarak artırılması ve güçlendirilmesi kararlaştırılmıştı.  Bu çerçevede mevcut değerlendirici havuzuna yeni değerlendiriciler katmak amacıyla her ilden belli sayıda değerlendirici adayı talep edildi.

24 Ekim 2011 – 14 Ocak 2012 tarihleri arasında yapılacak olan Merkezi Değerlendirmede, değerlendirme öncesi bilgilendirme yapmak amacıyla daha önce bilgilendirmelere/eğitimlere katılmış değerlendirici havuzundaki değerlendiricilerden ziyade sınırlı kontenjandan dolayı yeni değerlendirici adaylarına öncelik tanındı ayrıca bazı ekip sorumluları ile 81 ilin il performans ve kalite koordinatörü bu toplantıya davet edildi. Ancak bu değerlendirme sürecinde değerlendirme havuzunda yer alan tüm değerlendiricilere, değerlendirmelere ilişkin bilgilendirme mailleri gönderilecek ve imkanlar ölçüsünde ve değerlendiricilerin uygunluk durumuna göre bu değerlendirme döneminde değerlendiricilerine yer verilecek.

17-18 Ekim 2011 tarihlerinde 2 grup halinde Ankara’da gerçekleştirilen Hizmet Kalite Standartları Bilgilendirme Toplantısına 180 kişi katıldı ve bu toplantıda katılımcılara HKS’ye İlişkin Mevzuat, Hastane Hizmet Kalite Standartlarının Sistematik Yapısı, Bakanlık’ın Değerlendirme Hazırlıkları, Değerlendirmede Uyulması Gereken Etik Kurallar, Açılış-Kapanış Toplantısı ve Değerlendirme Süreci konularında bilgilendirme yapıldı.