Hizmet Kalite Standartları Tekrar Düzenlendi

01/03/2011 tarih ve 9489 sayılı Makam Onayıyla yürürlüğe giren “Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesinin Ek 1 sayılı Hizmet Kalite Standartları’nda Sağlık Bakanlığı tarafından bazı düzeltmeler yapıldı.

01/03/2011 tarih ve 9489 sayılı Makam Onayıyla yürürlüğe giren “Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesinin Ek 1 sayılı Hizmet Kalite Standartları’nda Sağlık Bakanlığı tarafından bazı düzeltmeler yapıldı.

Kurumların çalışmalarında Hizmet Kalite Standartları’nın yayımlanmış aşağıdaki son şeklini kullanmaları gerektiği ifade edillmekte.

Hastane Hizmet Kalite Standartları