Hizmet Kalite Standartları Okulu Başlıyor

1. Hizmet Kalite Standartları (HKS) Okulu 14-18 Mart 2011 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecek.

1. Hizmet Kalite Standartları (HKS) Okulu 14-18 Mart 2011 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecek.

Okul, hizmet sunum kalitesini ve buna bağlı olarak hastaların ce çalışanların güvenliğini sağlamayı amaçlamakta. Okul eğitiminin temelinde Kamu, Özel ve Üniversite hastanelerinie yönelik olarak bir standart set olarak hazırlanmış olan “Hastane Kalite Standartları”na ilişkin konular yer alacak.

Eğitim Konuları:

Bakanlık Kalite Programları

HKS’nın Metodolojisi

Hasta ve Çalışan Güvenliğinde Yeni Yaklaşımlar

Hasta ve Çalışan Güvenliğinde Hukuki Boyut

HKS ile İlişkili Kalite Anlayışı

HKS’de Yer Alan Bölümler ve Hasta/Çalışan Güvenliği İlişkisi

HKS Uygulamalarının İncelikleri ve Gereklilikleri

Değerlendirme Süreçleri

Kalite ve Performans Göstergelerinin Önemi, Takibi ve Değerlendirilmesi

Belgelendirme Süreci (Hizmet Kalite Belgesi)

Hastaneler Arası İyi Uygulamalar

Kurum Verimlilik Göstergelerinin Değerlendirilmesi

Kalite ve Yönetici Performans İlişkisi

Kalite ve Birim Performans İlişkisi

TİG

 

Eğitimler, konusunda uzman Bakanlık Eğitimcileri tarafından verilecek.

Eğitime il performans ve kalite koordinatörleri, kaliteden sorumlu hastane başhekim yardımcıları, hastane kalite yönetim direktörleri davet edilecek.

Katılım süreci için daha sonra bir duyuru yayımlanacak.