Hazinenin Payı %1’e Düştü

İşletme ihtiyaçlarının uygun şartlarda temin edilebilmesi, verilen hizmet kalitesinin yükseltilmesi, piyasa ve personele olan borçlarının zamanında ödenebilmesi,

İşletme ihtiyaçlarının uygun şartlarda temin edilebilmesi, verilen hizmet kalitesinin yükseltilmesi, piyasa ve personele olan borçlarının zamanında ödenebilmesi,

kaynakların etkili ekonomik ve verimli şekilde kullanılabilmesi için Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Kurumları Döner Sermaye İşletmeleri, Trafik Hizmetleri Döner Sermaye İşletmesi, Üniversitelere bağlı Döner Sermaye İşletmeleri ve Milli Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Hastaneler ile Gülhane Askeri Tıp Akademileri Döner Sermaye İşletmelerinin aylık gayrisafi hasılatından tahsil edilen tutarlar üzerinden genel bütçeye aktarılacak miktarlara esas olmak üzere tespit edilen %3 oranının, 01/01/2011 tarihinden itibaren %1 olarak uygulanması, Bakanlık Makamının 21/01/2011 tarihli onayı ile uygun bulundu.

 

Hazine hissesinin %1’e düşürülmesine ilişkin Maliye Bakanlığı yazısı