Hastanelerde TİG Temelinde Ödeme Sistemine Geçiş Gerçekleşiyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, 1 Ocak 2011 tarihinde itibaren tüm hastanelerde (ADSM ve bazı entegre ilçe hastaneleri hariç) TİG temelinde ödeme sistemine geçilecek.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, 1 Ocak 2011 tarihinde itibaren tüm hastanelerde (ADSM ve bazı entegre ilçe hastaneleri hariç) TİG temelinde ödeme sistemine geçilecek.

Yapılan açıklamaya göre ilçe hastaneleri de TİG ve BBaG sistemine dahil olup sağlık hizmeti karşılıklarını bu sistem üzerinden alacaklar. Sisteme 01 Ocak 2011 itibarı ile dahil olacak hastanelerin listesi ekli yazıda yer almaktadır. 01 Kasım 2010 tarihinde sisteme dahil olan 50 hastane ve 01 Aralık 2010’da sisteme dahil olan 260 Hastane çalışmalarını aralıksız sürdürecekler.

Konuya ilişkin olarak yapılan duyuru aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

“Bilindiği üzere Bakanlığımıza bağlı hastanelerin sundukları sağlık hizmetlerinin bedeli halihazırda  Sağlık  Uygulama Tebliği’nde (SUT) yer alan işlem ücretleri çerçevesinde MEDULA’ya gönderilen (Yeşilkartlı hastalar dahil) fatura bedelleri esas alınarak ödenmektedir.

Bakanlığımızca sağlık kurumlarında sunulan hizmetlerin özelliğine ve ağırlığına göre gruplandırılması suretiyle hakkaniyete  uygun ve sürdürülebilir ödeme yapılması amacıyla son yıllarda sağlık hizmeti bedellerinin ödeme yöntemine ilişkin yürütülen çalışmalar sonucunda son aşamaya gelinmiş olup sağlık hizmeti bedelleri Bakanlığımız hastanelerine geliştirilen yeni ödeme modeli çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Sağlık hizmeti bedellerinin yeni ödeme modeli olarak Bakanlığımızca yatan hasta sağlık hizmeti bedellerinin ödenmesine ilişkin olarak Teşhisle İlişkili Gruplar (TİG), ayaktan kabul edilen hasta sağlık hizmeti bedellerinin ödenmesine ilişkin olarak ise  Branş Bazlı Ayaktan Gruplar (BBaG) sistemi oluşturulmuştur. Bu sisteme ilişkin Bakanlığımızca web tabanlı “TİG Klinik Veri  programı” geliştirilerek bu programın kullanımına ve sisteme girilecek verilere ilişkin klinik kodlama eğitimi verilmiştir.

01 Kasım 2010 tarihinden itibaren pilot uygulamaya 50 hastane dahil olmuştur. Bu hastanelere TİG ve BBaG temelinde ödeme yapılmıştır. Bu çalışmaya 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren il merkezi hastanelerimizde hizmet veren tüm hastaneler yani ek olarak 260 hastane daha dâhil olmuştur. Ekli listede verilen ilçe hastanelerimiz (299 adet) de 01 Ocak 2011 tarihinden itibaren sağlık hizmeti bedelleri Teşhisle  İlişkili Gruplar (TİG) ve Branş Bazlı Ayaktan Gruplar (BBaG) sistemi doğrultusunda ödenecektir. Böylelikle  01 Ocak 2011 tarihi itibarı ile tüm Türkiye’de (Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri (ADSM) ve bazı entegre  İlçe Hastaneler hariç) sağlık hizmetlerinin ödemesine temel olarak TİG ve BBaG kullanılmaya başlanmış olacaktır.

Sağlık hizmeti bedellerinin TİG ve BBaG doğrultusunda ödenecek olması sebebiyle listede yer alan Bakanlığımız hastanelerinin 01 Ocak 2011 tarihinden itibaren  TİG ve  BBaG  verilerini “TİG Klinik Veri Programı”na düzenli ve eksiksiz şekilde  girmek suretiyle web  üzerinden göndermeleri büyük önem arz etmektedir. Kurumlarımızın hastalara sundukları sağlık hizmetinin bedellerinin TİG Klinik Veri programında yer alan verilere göre planlanacak olması sebebiyle, TİG ve BBaG verilerinin “TİG Klinik Veri Programı”na eksik olarak girilmesi halinde, kurumlarımız gerçek sağlık hizmeti bedellerini tam olarak alamama durumu ile karşı karşıya kalacaklardır. Bu nedenle kurumlarımızın sundukları sağlık hizmetinin karşılığı olan bedeli tam olarak alabilmeleri için, başka bir  deyişle alacaklarını düşük miktarda  almamaları bakımından kurum yöneticileri tarafından konuya azami dikkat gösterilmesi gerekmektedir.

Bu itibarla Ekli listede yer  alan hastanelerin; TİG ve BBaG verilerinin “TİG Klinik Veri Programı”na girişi ile  ilgili eksikliklerini tamamlayarak düzenli ve tam olarak veri girişinin yapılmasının sağlanması ve 01 Ocak 2011 tarihinden itibaren sağlık hizmeti bedellerinin Teşhisle İlişkili Gruplar (TİG) ve Branş Bazlı Ayaktan Gruplar (BBaG) sistemi doğrultusunda planlanarak ödeneceğinin dikkate alınması ve ekteki TİG uygulamasına ilişkin esaslara uyulması hususlarında;”

TİG Uygulanmasına İlişkin Esaslar ve Hastane Listesi