Hastaneler ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri için Bürokrasinin Azaltılması ve İdari Basitleştirme Konulu Genelge

burokrasi.jpg

13 Eylül 2010 – Sağlık Bakanlığı, Hastaneler ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri için Bürokrasinin Azaltılması ve İdari Basitleştirme Konulu Genelge” yayımladı.

Genelgede, “Bilindiği üzere, Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara ilişkin Yönetmelik 31.07.2009 tarihli ve 27305 sayılı resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bürokrasinin azaltılması ve idari işleyişin basitleştirilmesinin dayanağını oluşturan söz konusu yönetmelik ile; etkin, verimli, hesap verebilir, vatandaş beyanına güvenen, şeffaf bir kamu yönetimi oluşturularak; kamu hizmetlerinin hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir şekilde yerine getirilmesi hedeflenmektedir.

burokrasi.jpg

burokrasi.jpg

13 Eylül 2010 – Sağlık Bakanlığı, Hastaneler ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri için Bürokrasinin Azaltılması ve İdari Basitleştirme Konulu Genelge” yayımladı.

Genelgede, “Bilindiği üzere, Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara ilişkin Yönetmelik 31.07.2009 tarihli ve 27305 sayılı resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bürokrasinin azaltılması ve idari işleyişin basitleştirilmesinin dayanağını oluşturan söz konusu yönetmelik ile; etkin, verimli, hesap verebilir, vatandaş beyanına güvenen, şeffaf bir kamu yönetimi oluşturularak; kamu hizmetlerinin hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir şekilde yerine getirilmesi hedeflenmektedir.

Bakanlığımızca bu kapsamda birisi anılan yönetmeliğin yayımından önce diğerleri ise
daha sonra olmak üzere ( 04.11.2008 tarih ve 69, 28.08.2009 tarih, 50 ile 18.11.2009 tarih ve 70 sayılı) toplam üç adet Genelge yayımlanmıştır. Yayımlamış olduğumuz iş bu genelgelerimiz ile söz konusu yönetmeliğin 5 ve 6. Maddelerinin kamu idarelerine yüklediği sorumluluklar gereği merkez ve taşra birimlerimizin Kamu Hizmet Envanterlerini (Ek 1) ve
Kamu Hizmet Standart tablolarını (Ek 2) oluşturmaları talimatlandırılmış ve bu bağlamda hazırlanan kamu hizmet envanteri tabloları ile Kamu hizmet standart tabloları kurumlarımızın internet sayfaları ve hizmet kapılarında yayımlanmıştır.” ifadeleri yer aldı.

Bürokrasinin Azaltılması ve İdari Basitleştirme (Genelge 2010/25)