Hastane Yöneticilerine “Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantıları”

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, hastane yöneticilerine yönelik olarak Ankara Kızılcahamam’da “Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantıları” gerçekleştirecek.

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, hastane yöneticilerine yönelik olarak Ankara Kızılcahamam’da “Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantıları” gerçekleştirecek.

Hizmet sunumunda gelinen nokta ile hizmet planlamaları ve Bakanlığın beklentilerinin, 2011 yılı ilk 6 aylık bütçe gelir-gider gerçekleşmeleri ve 2011 yılsonu mali öngörülerinin kurum yöneticileri ile paylaşılması ihtiyacına binaen;

24 – 27 Eylül (I.grup) ve 03 – 06 Ekim 2011 (II.grup) tarihleri arasında Ankara Kızılcahamam’da iki grup halinde ve ikişer gün sürecek Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantıları yapılacak. Bütçe büyüklüğü 35 milyon TL. ve üzeri olan kurumlar 1. grupta, diğer kurumlarımız ise 2.grupta toplantıya davet edilecek.

Konuyla ilgili detaylı açıklamalar, katılacak kurumların listesi ve toplantı programları ayrıca duyurulacak , bütçe büyüklüğü 10 milyon TL. ve üzeri olan kurum başhekim ve müdürlerinin ilgili tarihlerdeki planlamalarını bu doğrultuda gözden geçirmeleri gerekmekte.

İrtibat Tel: 0 312 573 71 48 – 49 – 50 – 51