Hastane Hizmet Kalite Standartları Eğitimi

Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı “Hastane Hizmet Kalite Standartları” eğitimi verecek.

Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı “Hastane Hizmet Kalite Standartları” eğitimi verecek.

DUYURU

Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı olarak performans ve kalite alanındaki rehberlik ve eğitim çalışmalarımız sağlık hizmeti veren tüm kurum ve kuruluşlara yönelik olarak yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bu kapsamda özel hastanelere, Başkanlığımızca yapılacak merkezi değerlendirme öncesi uygulamalarını gözden geçirme ve daha iyi hazırlık yapmalarına yönelik bir eğitim verilmesi kararlaştırılmıştır.

Sağlıkta kaliteye, kurumlarımız tarafından harcanan çabanın, Türkiye’nin özgün koşulları gözetilerek tasarlanan bir standart setiyle taçlandırılması, kuşkusuz gelecekte de bizleri bu alanda çok daha ileri noktalara taşıyacaktır. Tüm sağlık kurumları için kalitede ortak bir dil olan “Hizmet Kalite Standartları” baz alınarak, standartlara ilişkin kritik noktalar, başarılı olmak için izlenmesi gereken yollar, yapılması gerekenler ve kalite sisteminin kurulmasına rehberlik etmek amacıyla konusunda uzman, Başkanlık eğitimcilerimizin katılımıyla 10-11 Ağustos 2011 tarihinde Ankara’da 2 günlük bir eğitim düzenlenecektir.

Eğitim programı içerisinde sıkça sorulan sorulara yer verileceğinden zamanın etkin kullanılabilmesi için özel hastanelerin “Hastane Hizmet Kalite Standartları” uygulamaları, “Özel Hastaneler İle Vakıf Üniversite Hastanelerinin Puanlandırılması ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge” ve “Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik” e ilişkin sorularını hksdanisma@gmail.com adresine eğitimden önce göndermeleri önem arz etmektedir.

Yapılacak bu eğitime her özel hastaneden yalnızca kalite yönetim direktörleri katılabilecektir. Grup hastaneleri için genel bir yönetici de grubuna bağlı kalite yönetim direktörlerinin yanı sıra bu eğitime katılabilecektir. Eğitime katılım ücretsiz olup ayrıca Eğitim kapsamında Hastane Hizmet Kalite Standartları ve 1. HKS Okulu Ders Notları   kitabı katılımcılara ücretsiz olarak dağıtılacaktır. Eğitim sonrası katılım belgesi verilecektir.

Katılacak kalite yönetim direktörlerinin http://195.175.75.14:88/ozelhastane/ adresindeki formu 1 Ağustos 2011 gününe kadar doldurmaları gerekmektedir. Eğitim girişinde Başkanlığa bildirilen isimler, kurum kimlikleriyle eşleştirilerek kontrol edilecektir.

No

Özel Hastane HKS Eğitimi Konuları

1

HKS Metodolojisi

2

HKS’nin Amacı ve Önemi

3

Özel Hastanelerin Merkezi Değerlendirme Süreci – 2011

4

Değerlendirici Seçimi ve Değerlendirme Planlaması

5

Sıkça Sorulan Sorular I-II, HKS Danışma Komisyonun Yapısı ve Çalışma Biçimi

6

Hasta- Çalışan Güvenliği Yönetmeliği ve Sorumluluklar

7

Özel Hastanelerin Puanlandırılması Yönergesine Bakış

8

Hastanelerde Kalite Yönetimi

9

HKS Kapsamında Dokümantasyon

10

Sağlık Hizmetlerinde Belgelendirme Süreci ve Özel Sektöre Yansımaları

11

Laboratuvar Güvenliği

12

Hastanın Rızasının Alınması ve Hukuki Boyut

13

Çalışan Güvenliği

14

Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi

15

Güvenli Cerrahi Uygulamaları ve Cerrahi Güvenlik Kontrol Listesi

16

Güvenlik Raporlama Sistemi

17

İndikatör Yönetimi

18

Hasta Bakımı

19

Yoğun Bakım ve Skorlama Sistemleri

20

Sterilizasyon Hizmetleri

21

İtaki Düşme Ölçeği

22

Hasta Kayıtları ve Dosyası

23

Hasta Kimliklendirme

24

Memnuniyet Anketleri

25

Atık Güvenliği

26

Tesis Güvenliği

27

Renkli Kodlar

28

Stok Yönetimi

29

Bilgi Yönetimi

30

Cihaz Güvenliği ve Kalibrasyon

No

Eğitimciler

1

Dr. Hasan GÜLER

2

Dr. Abdullah ÖZTÜRK

3

Avukat Süleyman Hafız KAPAN

4

Uz. Dr. Dilek TARHAN

5

Mik. Uzm. Serap SÜZÜK

6

Dr. Günnur ERTONG

7

Op. Dr. Merve AKIN

8

Dr. Kemal TEKİN

9

Uzm. Demet GÖKMEN KAVAK

10

Uzm. Mehmet SALUVAN

11

Uzm. Hem. Banu TURASAN

12

Elif KESEN