“Hastane birlikleri” hayata geçebilir

Sağlık Bakanlığının hazırladığı KHK taslağına göre, illerde oluşturulacak kamu hastane birlikleri tüm sağlık kuruluşlarını tüm malvarlıklarıyla birlikte bünyesine alacak. Gerek görülürse üniversite hastaneleri de bakanlığa devredilecek.

Sağlık Bakanlığının hazırladığı KHK taslağına göre, illerde oluşturulacak kamu hastane birlikleri tüm sağlık kuruluşlarını tüm malvarlıklarıyla birlikte bünyesine alacak. Gerek görülürse üniversite hastaneleri de bakanlığa devredilecek.

Sağlık Bakanlığı geçen dönem kadük olan ‘Teşkilat Yasa Tasarısı’nı bu defa Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile devreye sokmaya hazırlanıyor. Pek çok radikal düzenlemenin yer aldığı taslak, Türkiye’deki tüm kamu hastanelerinin birleştirilmesini amaçlıyor. Akşam Gazetesi’nden Türkan Yılmazer’in haberine göre,öngörülen değişiklikler özetle şöyle: 
– Yeni kurulacak Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu (TKHK), devlet hastaneleri, ağız-diş sağlığı merkezleri, eğitim ve araştırma hastanelerini bünyesinde toplayacak. 
– Her kentte, il sağlık müdürlüklerinin yanı sıra ‘genel sekreterler’ tarafından yönetilecek hastane birlikleri oluşturulacak. 
– Vakıf üniversiteleri hariç, üniversite hastaneleri gerek görülürse YÖK’ün onayı, Maliye Bakanlığı’nın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla kamu kurumu olarak Sağlık Bakanlığına devredilecek. Öğretim üyeleri yine YÖK’e bağlı kalmaya devam edecek. 
–  Üniversite hastaneleri de dahil TKHK’ya bağlanan tüm kamu hastanelerinin malvarlıkları da tapuda re’sen kurum adına tescil edilecek. 
– TKHK’nın en üst karar organı olan yönetim kurulu ise Sağlık Bakanı’nın atayacağı, biri akademisyen toplam 6 üye ve bir başkandan oluşacak. Yönetim kurulu üyeleri, asli görevlerinin yanında yürütecekleri bu görevi ikişer yıllık 5 dönem halinde sürdürebilecek. Bunun için de ‘huzur hakkı’ alacak.

İster işlet ister naklet
– Yönetim kurulu üyelerinin görevleri arasında, ‘Sağlık Bakanlığının hedeflediği politika ve stratejik planlara uygun olarak hazırlanan yıllık performans programının onaylanması’ da var. 
– Öngörülen değişikliklerden biri de hastane yönetimlerinin şekillendirilmesine ilişkin. Buna göre, birlik genel sekreteri tarafından her hastaneye başhekimin de bağlı olacağı bir yönetici atanacak. Mevcut başhekim, başhekim yardımcısı ve birim müdürlerinin sözleşmeleri bir ay sonunda kendiliğinden sona erecek. 
– Düzenleme ile Sağlık Bakanlığının düzenleyici ve denetleyici rolü de öne çıkacak. Hastane birlikleri, kamu hastanelerini ve bunlara bağlı sağlık birimlerini kurmak, işletmek, gerektiğinde birleştirmek, ayırmak, nakletmek ve ya kapatmakla ilgili de yetkili olacak. Hasta haklarına, hasta ve çalışanların sağlığına, güvenliğine yönelik iyileştirme çalışmaları yaparken performans değerlendirmesi yaparak rapor da hazırlayacak.

‘Verimlilik tasarısı’ demişti
SAĞLIK Bakanı Recep Akdağ, hazırladıkları Kanun Hükmünde Kararname taslağını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a sunacağını belirterek, şöyle demişti: Süreklilik arz eden görev pozisyonları verimliliği azaltır. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı’ndaki yöneticilik pozisyonları gerek bakanlık merkezinde, gerekse taşrada sözleşmelilik süreleriyle sınırlı olmalı. Bu sözleşmelilik sürelerinde de performans değerlendirmesinin yapılması gerektiğine inanıyorum. Ancak şunu ifade etmem gerekir, biz 9 yıldır iktidardayız. Zaten çalıştığımız yöneticilerin önemli bölümünü biz atadık. Dolayısıyla bu tasarı ‘yöneticileri illa ki değiştireyim tasarısı’ değildir. Bu bir verimlilik tasarısıdır… Bir zamanlar SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığı’na devrinde gösterilen direnç, bugün kısmen üniversitelerle ortak çalışma konusunda gösteriliyor.

Devretmeyiz
Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Kamil Dilek: Eğer bu devir bizim rızamız ve olurumuzla planlanıyorsa kesinlikle gerçekleşmeyecek. Kesinlikle bu işe imza koymayız. Ama kanun çıkarılıp devir olursa onda yapabileceğimiz bir şey olmaz. Göreve geldiğimizden bu yana fakülte hastanemizin ekonomisinde de ciddi gelişmeler var. Önümüzdeki seneden itibaren hastanemiz kara geçecektir.

Beyaz isyan önlük çıkarttırdı
Türk Sağlık Sen üyesi bir grup, Sağlık Bakanlığı’nın teşkilat yapısını değiştirecek Kanun Hükmünde Kararname hazırlığı için dün sokaktaydı! Ellerinde ‘Yabancı doktor ve hemşireye hayır’, ‘Kamu hastane birliğine hayır’ dövizleri taşıyan protestocular, Bakanlık önüne beyaz önlük bıraktılar. Türk Sağlık Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, ‘Hastane birliklerinin hayata geçirilmesiyle devlet hastanelerinin önce özerkleşmesi, sonra özelleştirilmesi süreci başlatılmış olacak. Kurumlarımız, yönetim kurullarının insafına terk edilecek’ dedi.

akşam