Hasta ve Çalışan Güvenliği ve Hizmet Kalite Standartları bilgi yarışması

“3.Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi” etkinlikleri kapsamında, hemşirelere (ebe hemşireler dâhil) yönelik Hasta ve Çalışan Güvenliği ve Hizmet Kalite Standartları konularında ödüllü bilgi yarışması düzenlenecek.

“3.Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi” etkinlikleri kapsamında, hemşirelere (ebe hemşireler dâhil) yönelik Hasta ve Çalışan Güvenliği ve Hizmet Kalite Standartları konularında ödüllü bilgi yarışması düzenlenecek.

Kalite Yönetim Direktörlerinden ilgili personeli HKS Bilgi Yarışması ile ilgili olarak aşağıdaki hususlar hakkında bilgilendirmesi beklenmekte.

Yarışma başvuruları için:
www.performanskalitekongresi2011.org/HKSForm.aspx
adresinde yer alan modülden ilgili bilgileri girerek 19.10.2011 tarihi saat 16.00’a kadar ön kayıt yaptırılması gerekmekte.

Sınav hakkında:

20.10.2011 tarihinde 14.00 ve 14.20 saatleri arasında ön kayıtta belirttiğiniz T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi ile giriş yapılarak tamamlanacak.

Yarışma çoktan seçmeli 20 sorudan oluşmakta ve toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Her soru doğru cevaplandırılma durumuna göre standart sapmaları hesaplanarak puanlandırılacak. Yarışmacılar arasından en yüksek puanı alan ilk 3 hemşiremizin kongreye ulaşımı sağlanacak ve ayrıca katılımı içinde Bakanlık görevlendirmesi yapılacak.

Sağlık araştırmalarında yılların deneyimi