Harizmi Düşme Riski Ölçeği duyuruldu

Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı, Harizmi Düşme Riski Ölçeği’ni duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı, Harizmi Düşme Riski Ölçeği’ni duyurdu.

Bilindiği üzere, Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı kamu, özel ve üniversite hastanelerine yönelik olarak hazırlanan Hastane Hizmet Kalite Standartları kapsamında, hasta güvenliği uygulamalarının bir parçası olan hasta düşmelerinin önlenmesi konusunda, Türkiye’ye özgü bir ölçek geliştirilmesine yönelik çalışmalar başlatmış ve bu doğrultuda ilk olarak İtakî Düşme Riski Ölçeği çalışanların kullanımına sunmuştu.

Bu kapsamda Başkanlık bünyesinde oluşturulan komisyonca çocuk hastaların özellik arz ettiği, bu doğrultuda çocuk hastalar için kullanılabilecek ayrı bir risk değerlendirme ölçeğinin geliştirilmesi gerektiğine karar verildi. Komisyon, bu konuda literatür araştırmasıyla birlikte farklı ölçekleri gözden geçirdi ve elde edilen bilgiler ışığında saha çalışması da yaparak çocuk hastalarda kullanılabilecek anlaşılır ve uygulanması kolay bir düşme riski ölçeği geliştirdi.

Geliştirilen bu ölçeğe matematik ve astronomi alanında ünlü bir bilim adamı olan Harizmi’nin adı verilerek “Harizmi Düşme Riski Ölçeği” adı ile kullanıma sunuldu.

Harizmi Düşme Riski Ölçeği için tıklayınız.

Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, çocuk hastaların düşme riski açısından yetişkin hastalara göre daha riskli kabul edildiğinden, hastaneler kendi uygulamalarında düşmelerin önlenmesi adına tüm çocuk hastaları riskli kabul edip gerekli her türlü önlemi almaları gerektiği belirtilmekte. Geliştirilen bu ölçek ile daha özellikli olan yüksek düşme riskine sahip grubun ortaya çıkarılması hedeflendiği ifade edilmekte.

Bu ölçek kapsamında 15 puan ve üstü alan hastalarda “Dört Yapraklı Yonca” sembolü kullanılacak.

Yoğun bakım bölümlerinde yatmakta olan tüm çocuk hastalar yüksek riskli kabul edilmesi gerekirken, dört yapraklı yonca sembolü kullanılmaması gerekmekte.

Harizmi Düşme Riski Ölçeği’nin Kullanımında aşağıdaki hususların dikkate alınmasının gerekliliği vurgulanmakta;

1. Aşağıda belirtilen beş durumda düşme riski değerlendirmesi yapılmalı;

  • Yatan hastaların bölüme ilk kabulünde (İlk Değerlendirme),
  • Post- Operatif dönemde,
  • Bölüm değişikliğinde,
  • Hasta düşmesi durumunda,
  • Risk faktörleri kapsamındaki durum değişikliklerinde,

2. Harizmi Düşme Riski Ölçeği kullanan hastaneler sağlık çalışanlarına;

  • Ölçeğin kullanımı,
  • Risk faktörlerinin değerlendirilmesi,
  • Hasta bakım ekipmanları,
  • Riskli ilaçlar,
  • Alınması gereken önlemler hakkında eğitim vermelidir.

Harizmi Düşme Riski Ölçeği’nin kullanılması gönüllüdür.

Harizmi Düşme Riski Ölçeği’ne ilişkin görüş ve öneriler hksdanisma@gmail.com adresine iletebilmekte.