Farmakoekonominin Prensipleri yayımlandı

Farmakoekonominin Prensipleri yayımlandı.

Farmakoekonominin Prensipleri yayımlandı.

Harvey Whitney Kitapevi tarafından yayımlanan, J.L. Bootman’ın editörlüğündeki “Farmakoekonominin Prensipleri” isimli kitabın Türkçe tercümesi gerçekleştirildi ve yayımlandı. Kitabın tercümesini Dr. Güvenç Koçkaya gerçekleştirdi.

Daha detaylı bilgi için tıklayın

İçindekiler

1 Farmakoekonomiye Giriş 1
J Lyle Bootman
Raymond J Townsend
William F McGhan
2 Farmakoekonomi: Uluslar arası Bakış Açısı 19
Michael Dickson
J Lyle Bootman
3 Maliyet Belirleme ve Analiz 47
Lon N Larson
4 Maliyet-Yarar Analizi 65
William F McGhan
Deborah S Kitz
5 Maliyet-Etkililik Analizi 83
Grant H Skrepnek
6 Maliyet- Fayda Analizi 117
Stephen Joel Coons
Robert M Kaplan
7 Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesi: Genel bakış 149
Kathleen M Bungay
J Gregory Boyer
John E Ware Jr
8 Karar Verme Analizi ve Farmakoekonomik Değerlendirmeler 175
Judith T Barr
Greald E Schumacher
9 Epidemiyoloji ve Farmakoekonomik Araştırma 211
Paul E Stang
Jacqueline S Gardner
10 Farmakogenomiğin Maliyet-etkililik Oranı Üzerindeki Etkisi 237
C Daniel Mullins
Simu K Thomas
Jesse L Cooke Jr
11 Farmakoekonomik Araştırmanın Klinik Çalışmalara Dahil Edilmesi 259
Jane T Osterhaus
Raymond J Townsend
12 Tıp Merkezlerinde Farmakoekonomik Araştırma 279
Nelda E Johnson
Jan D Hirsch
David B Nash
John J Schrogie
13 Farmakoekonomi ve Toplumsal Uygulama 299
Gene Reeder
Jean Paul Gagnon
W Mark Moore
14 Farmakoekonominin Yönetilen Sağlık Hizmetlerinde Uygulanması 315
Andy D stergachis
Dell Mather
Deborah E Atherly
Sean D Sullivan
15 Farmakoekonomi ve Klinik Uygulama: Doktorun Bakış Açısı 337
Kevin A Schulman
16 Farmakoekonomi Çalışmalarının Değerlendirilmesi 363
Jacob Abarca
17 Farmakoekonominin Gerçek Dünyada Pratik Uygulamaları 375
Lisa A Sanchez
18 Farmakoekonomi, Sağlık Politikası ve Sınırlı Kaynaklar 401
William F McGhan
J Lyle Bootman
Dizin 409