Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul Ve Esasları

Sağlık Bakanlığı, Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge yayımladı.

Sağlık Bakanlığı, Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge yayımladı.

Yönergede belirtildiği üzere, Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Dönüşüm programı kapsamında Genel Müdürlük tarafından yürütülmekte olan Evde Sağlık Hizmetleri ilgi sayılı yönerge doğrultusunda 81 ilde uygulamaya geçti.

Evde Sağlık Hizmetlerinde, birimler arasında uygulama birliği sağlamak maksadıyla hizmet verilen hasta takiplerinde kullanılmak üzere yazı ekinde yer alan standart formlar oluşturuldu.

Bahse konu formların yönergenin Kayıtların Tutulması başlıklı 20 nci maddesi gereği iki nüsha halinde halinde düzenlenmesi ve Evde Sağlık Birimlerince takip edilen her hasta için oluşturulacak hasta dosyalarında bulundurulması gerekmekte.

Birimler, bu formlara ilave olarak kullanmaları gereken evde sağlık hizmetleri başvuru formunu yönerge ekinden, advers etki bildirim formunu ise İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünce yayımlanmış olan formu referans alarak hazırlayabilecekler.

Bilgileri, konuya ilişkin uygulamanın ilgili yönerge hükümleri ile yukarıda belirtilen düzenlemelere uygun olarak yürütülmesi gerekmekte.

YÖNERGE:


EKLER:

1-      Evde Sağlık Hizmeti İletişim ve Koordinasyon Merkezi Bilgilendirilmiş Onam Formu (2 sayfa)

2-      Evde Sağlık Hizmetine Kabul Edilen Hasta Değerlendirme Formu (3 sayfa)

3-      Evde Sağlık Hizmeti Hasta Tedavi Planı Formu (1 sayfa)

4-      Evde Sağlık Hizmeti Hasta Tahlil / Tetkik İstem Formu (1 sayfa)

5-      Evde Sağlık Hizmeti Konsültasyon İstem Formu (1 sayfa)

6-      Evde Sağlık Hizmeti Hasta Nakil Formu (1 sayfa)

7-      Evde Sağlık Hizmeti Hizmet Sonlandırma Formu (1 sayfa)