EK Ödeme Yönetmeliğinde son durum

EK Ödeme Yönetmeliğinin son değişiklikleri içeren metni.

EK Ödeme Yönetmeliğinin son değişiklikleri içeren metni.

Amacı; Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında, Bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri dikkate alınmak suretiyle, personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, (Değişik ibare:RG-30/7/2010-27657) eğitim, öğretim, inceleme ve araştırma faaliyetleri ile yapılan muayene, ameliyat, anestezi, girişimsel işlemler ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi unsurlar esas alınarak, döner sermayeden yapılacak ek ödemenin oran, usul ve esaslarını belirlemek, sağlık hizmetlerini iyileştirmek, kaliteli ve verimli hizmet sunumunu teşvik etmek olan EK Ödeme Yönetmeliğinin 06.07.2011 tarihli değişikliğinin işlenmiş hali ekteki dosyada bulunmaktadır.EK ÖDEME YÖNETMELİĞİ_06.07.2011_ 27986 sayılı Resmi Gazete değişikliği işlenmiş hali için tıklayın