Ek Ödeme Oranlarında İndirim Açıklaması

Sağlık personelinin ek ödeme oranlarında indirime gidiliyor haberleri

Sağlık personelinin ek ödeme oranlarında indirime gidiliyor haberleri üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından bir duyuru yayımlandı.

Duyuruda, son günlerde medyada “Sağlık Personelinin Ek Ödeme Oranlarında indirime gidiliyor” iddialarını içeren haberlerin yer aldığı, kamuoyunun doğru bilgilendirmesi için Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının konu ile ilgili açıklama hazırladığı belirtildi.

Açıklamaya göre, Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan, Sağlık Bakanlığının ve ilgili kamu kuruluşlarına görüş için gönderilen ”Döner Sermaye İşletmeler Kanun Taslağı”nda yer alan personelin tavan ek ödeme oranlarının düşürülmesini öngören düzenlemeyle ilgili olarak Maliye Bakanlığı yetkilileriyle görüşüldü.

Bu görüşmede sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesinde ve verimliliğinin artırılmasında performansa dayalı ek ödeme sisteminin önemi anlatıldı. Söz konusu düzenlemenin Sağlık Bakanlığı çalışanlarını kapsamaması talebi Maliye Bakanlığı yetkilileri tarafından kabul edildi.

Buna göre 2004 yılından itibaren uygulanan ve Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın başarısında önemli bir yere sahip olan performansa dayalı ek ödeme sistemi ve ek ödeme oranları aynen korunacağı ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı personellerinin özlük haklarında her hangi bir gerileme olmayacağı belirtildi.