Doğu ve Güneydoğu Eylem Planı Kapsamında Sağlık Personeli İstihdamı

Sağlık Bakanlığının yazısı üzerine Başbakanlık 2011 yılı Doğu ve Güneydoğu Eylem Planı kapsamında toplam 17.283 sağlık personelinin istihdam edilmesini kararlaştırdı.

Sağlık Bakanlığının yazısı üzerine Başbakanlık 2011 yılı Doğu ve Güneydoğu Eylem Planı kapsamında toplam 17.283 sağlık personelinin istihdam edilmesini kararlaştırdı.

Buna göre, Başbakanlık Doğu ve Güneydoğu Eylem Planı, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yayımlanmış en son ilçe bazındaki sosyo-ekonomik gelişmişlik kriterleri, ilçelerin sağlık göstergeleri ile coğrafi konumları dikkate alınarak, sözleşmeli personel istihdam edilecek hizmet birimlerinin 2011 yılında uygulanmak üzere ekli listedeki şekilde tespit edilmesi kararlaştırıldı.

Sözleşmeli Sağlık Personeli İstihdam Listesi