Doktorların Mesleki Sorumluluk Sigortası Açıklaması

Son dönemin en çok tartışılan ve eleştirilen konularından olan “Tam Gün Yasası” olarak bilinen yasa, yeni çalışma ve ücretlendirme biçimlerinin yanı sıra hekimlere zorunlu mesleki sorumluluk sigortası da yüklemekte. Kamu ve özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin sigorta ödemelerini çalıştıkları kurumla yarı yarıya paylaşmalarını öngören söz konusu uygulamaya yönelik olarak ortaya çıkan tartışmaların üzerine Sağlık Bakanlığı konuyla bir açıklama yaptı.

Son dönemin en çok tartışılan ve eleştirilen konularından olan “Tam Gün Yasası” olarak bilinen yasa, yeni çalışma ve ücretlendirme biçimlerinin yanı sıra hekimlere zorunlu mesleki sorumluluk sigortası da yüklemekte. Kamu ve özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin sigorta ödemelerini çalıştıkları kurumla yarı yarıya paylaşmalarını öngören söz konusu uygulamaya yönelik olarak ortaya çıkan tartışmaların üzerine Sağlık Bakanlığı konuyla bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, “Bilindiği üzere, 5947 sayılı Üniversite ve Sağlık personelinin Tam Gün çalışmasına ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun,tabiplerin mesleki sorumluluk sigortası yaptırma zorunluluğuna ilişkin hükmü 30.07.2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Buna ilişkin tebliğ ve mesleki sorumluluk sigortası genel şartları da aynı tarihte uygulamaya girmiştir.

Yaklaşık 134.000  tabibimizin aynı gün bu sigortayı yaptırmasının mümkün olmadığı gerçeğinden hareketle uygulamada bu güçlük ve fiili imkansızlığın dikkate alınacağı açıktır. Ancak tabiplerimizin en kısa zamanda mesleki sorumluluk sigortalarının yaptırmaları gerekmektedir.” ifadelerine yer verildi.

Bu kısa duyuruya ek olarak Sağlık Bakanlığı, yasanın tam olarak anlaşılması amacıyla detaylı açıklamalardan ve soru-cevaplardan oluşan bildiriler yayımladı.

Sorumluluk Sigortası ile İlgili Açıklamalar…