Döner Sermaye Sabit Ödemesi (DSSÖ) Açıklaması

Sağlık Bakanlığı, Döner Sermaye Sabit Ödemesi (DSSÖ) uygulamasında ortaya çıkması muhtemel sıkıntıları bertaraf etmek ve uygulama birliğini sağlamak açısından aşağıdaki açıklamaların yapılmasını gerekli görmüştür;

Sağlık Bakanlığı, Döner Sermaye Sabit Ödemesi (DSSÖ) uygulamasında ortaya çıkması muhtemel sıkıntıları bertaraf etmek ve uygulama birliğini sağlamak açısından aşağıdaki açıklamaların yapılmasını gerekli görmüştür;

“1- Performansa dayalı ek ödemeyi düzenleyen 12/05/2006 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum Ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik”te görevlendirme şekillerine göre ek ödeme hesaplama usul ve esasları belirtilmektedir.
Hizmet içi eğitim, kongre, seminer, kurs, insani ve teknik yardım amacıyla yurt dışına görevlendirme, Bakanlık Merkez teşkilatına geçici görevlendirme gibi görevlendirmelerde personele kadrosunun bulunduğu kurum veya kuruluş tarafından, Bakanlığımız kurumları arası görevlendirmelerde personele geçici görevli olarak fiilen görev yaptığı kurum tarafından, bir ek ödeme dönemi içerisinde birden fazla kurumda görev yapılması halinde ise görev yapılan her bir kurum tarafından performansa dayalı ek ödeme yapılmaktadır.
Bakanlık merkez teşkilatından taşra kurum veya kuruluşlarına geçici görevlendirmelerde ise performansa dayalı ek ödeme görevlendirme biçimine göre yapılmaktadır.
a) Hizmet içi eğitim, kongre, seminer, kurs, insani ve teknik yardım amacıyla yurt dışına görevlendirme, Bakanlık Merkez teşkilatına geçici görevlendirme gibi görevlendirmelerde personele performansa dayalı ek ödeme kadrosunun bulunduğu kurum tarafından yapılmaktadır. Bu şekilde görevlendirilen personelin Döner Sermaye Sabit Ödemesinin (DSSÖ) ve mahsuplaşma işleminin kadrosunun bulunduğu kurum tarafından yapılması gerekmektedir.
b) Bakanlığımız kurumları arasındaki geçici görevlendirmelerde personele geçici görevli olduğu kurum tarafından performansa dayalı ek ödeme yapılmaktadır. Ayın tamamını kapsayan Bakanlığımız kurumları arasındaki geçici görevlendirmelerde personele ilgili aya ilişkin Döner Sermaye Sabit Ödemesinin ve mahsuplaşma işleminin geçici görevli olduğu kurum tarafından yapılması gerekmektedir.”

Açıklamanın tamamı