Devlet Memurlarına verilecek hastalık raporları

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmî Gazete – Sayı : 28099 – 29 Ekim 2011 CUMARTESİ

YÖNETMELİK  Karar Sayısı : 2011/2226

Ekli “Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 11/8/2011 tarihli ve 9208 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/8/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

YÖNETMELİK için tıklayın

İstatistikle ilgili tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacaksınız