Depremin ilk teknik raporu yayımlandı

Van’daki depremin ilk teknik raporu yayımlandı.

Van’daki depremin ilk teknik raporu yayımlandı.

İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Erdem Damcı ve İSÜDAK Ekip Lideri Memet Güngör başkanlığındaki 27 kişilik deneyimli kurtarma ekibi (İstanbul Üniversitesi öğrencileri ve personelinden oluşuyor) depremle ilgili ilk teknik raporu hazırladı.  Erciş’te çalışmalarına başlayan ekip, dünden itibaren Van’ın köylerine giderek çalışmalarını sürdürüyor. 

Yrd. Doç. Dr. Erdem Damcı, (İÜ Müh. Fak. İnşaat Mühendisliği Bölümü), Araş. Gör. Dr. Gebrail Bekdaş, (İÜ Müh. Fak. İnşaat Mühendisliği Bölümü) Araş. Gör. Rasim Temur, (İÜ Müh. Fak. İnşaat Mühendisliği Bölümü), ve Dr. Barış Sayın, (İÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı) hazırladığı teknik raporda:

Depremden etkilenen binalar üzerinde yapılan incelemeler sonucunda, hasarlı binaların genelinde beton kalitesinin düşük, betonarme donatı detaylarının hatalı ve işçilik kalitesinin kötü olduğu görülmüştür. Özellikle betonarme elemanlarda elenmemiş dere kumu kullanıldığı ve kullanılan agreganın nizami olmadığı tespit edilmiştir. Malzeme içerisinde bulunan agrega boyutlarının 10 cm’ye varan değerlere ulaştığı ve kabul edilen sınırının çok üzerinde olduğu görülmüştür.  Benzer kusurların 1 Mayıs 2003 Bingöl Depremi’nde hasar gören binalarda tespit edilen kusurlarla büyük oranda benzerlikler gösterdiği belirlenmiştir.

Özellikle hasarlı binalar, Vanyolu Caddesi, Kışla Caddesi ile ilçe merkezinde Alkanat, Tekevler, Tugay ve Zeylan caddelerinin bulunduğu bölgelerde yoğunlaşmaktadır. Yıkılan binaların önemli bir kısmı toptan göçme durumunda olup diğer ağır hasarlı binalarda ise genellikle zemin üstündeki ilk iki katın yıkılarak kısmen göçtüğü ve yüksek tehlike arz ettiği gözlenmiştir. Bazı binalarda ise ara katların yıkıldığı görülmüştür. Ağır hasar görmeyen bazı binalarda ise usulüne uygun inşa edilmeyen çatı kalkan duvarlarının devrilerek çevresine zarar verdiği, can ve mal güvenliğini tehdit ettiği bir kez daha saptanmıştır…” denmektedir.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YARDIM KAMPANYASI

Van’daki depremzede vatandaşlara yardım etmek amacıyla başlatılan kampanya İÜ akademik ve idari personeli ile öğrencilerinin İÜ’nin bütün kampüslerinde devam ediyor. Acil ihtiyaç olan battaniye, sıvı sabun, ıslak mendil, pil, bebek bezi, bebek maması, kuru gıda ve kışlık giysilerden oluşan yardım malzemeleri kampüslerdeki toplama noktalarına teslim ediliyor. Bu malzemeler İÜ Rektörlüğü’nün Beyazıt Yerleşkesi Ana Binası’ndaki yardım masasında ayrıştırılarak kolilere yerleştiriliyor. 24 Ekim günü Van’a ilk yardım malzemelerini gönderilmesiyle başlayan sevkiyat dün İÜ kamyonunun Van’a doğru yola çıkmasıyla devam etti. Yardım kampanyası bu hafta sona erecek.

AFET KÜLTÜRÜ DERSİNİN ÖNEMİ

İstanbul Üniversitesi’nde öğrencilere 2009-2010 öğretim yılından bu yana seçmeli olarak Afet Kültürü dersi veriliyor. İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet’in desteği ve İÜ Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Yıldırım Güngör’ün koordinasyonuyla başlatılan ders,  Üniversite öğrencilerine afetleri ve afetlerden korunma yollarının anlatan ilk ders olma özelliğini de taşıyor.

Afet Uzmanı Yard. Doç. Dr. Yıldırım Güngör, dersin amacının afet riskleri konusunda gençleri bilinçlendirmek ve afetlerden korunma yollarını öğretmek olduğunu dile getirdi. Yard. Doç. Dr. Güngör, “Van depreminde bir kez daha görüyoruz ki halkımız bu tür afetlerde elinden geleni sonuna kadar yapma çabası içine giriyor. Eğer nasıl organize olacağımızı, organize olanlara nasıl katkı sağlayabileceğimizi bilirsek, afet yönetimiyle ilgili bilgi ve becerimizi artırırsak bu tür afetlerle çok daha hızlı ve kolay başa çıkabiliriz. Gençlerimizin bu coğrafya üzerinde daha sağlıklı, daha güvenlikli yaşamalarını sağlamak istiyoruz. Afetlerden göreceğimiz zararı en aza indirebiliriz.” diyor.

Sağlık araştırmalarında 14 yıllık deneyim