Değişen Tıbbi Tanıtım Koşullarında Alternatif Pazarlama Yöntemleri ve Pazara Erişim

Değişen Tıbbi Tanıtım Koşullarında Alternatif Pazarlama Yöntemleri ve Pazara Erişim…

Değişen Tıbbi Tanıtım Koşullarında Alternatif Pazarlama Yöntemleri ve Pazara Erişim…

Değişen Tıbbi Tanıtım Koşullarında Alternatif Pazarlama Yöntemleri ve Pazara Erişim Toplantısı 16-18 Mayıs tarihlerinde İstanbul Ramada Plaza’da gerçekleştirilecek.

Institute for International Research – (I.I.R.) tarafından düzenlenen toplantı, Türkiye’de ilaç sektöründe sağlık reformlarıyla beraber gelen değişimlerin ve alternatif pazarlama stratejilerinin ele alınacağı, Türkiye’nin önde gelen ilaç şirketlerinden, marketing konusunda uzman kuruluşlardan ve devlet mercilerinden yerli ve yabancı bir çok değerli konuşmacının katılacağı bir platform olacak.

PROGRAM (Detay için tıklatın…)

Konu Başlıkları:

  • YENİ: Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri hakkında Yönetmelik
  • Farmaekonomik baskı ve sektörel etkiler
  • Sosyal Güvenlik Kurumu ve ekonomik değerler
  • Ulaşılması zor yeni bir hedef: Aile Hekimleri
  • Sektör ve hasta ilişkilerinde yeni boyutlar
  • Yeni tanıtım koşullarında TSM’ler
  • Değişen dinamikte alternatif marketing yolları yaratmak
  • Marketing enstrümanlarının akılcı kullanımları
  • Arz-Talep çarkında dijital innovasyonlar

PROGRAM

1. Oturum günü: 16.Mayıs 2012

08:30 Kayıtlar ve Hoşgeldiniz Kahvesi

08:45 Konferans Başkanı Açılış Konuşması

Prof. Dr. Sahavet Gürdal, Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Derneği Başkanı

09:00 –  Türkiye İlaç Sanayiinin Yeni Yönetmelikler Işığında Değerlendirilmesi

– Sektörün mevcut durumu ve beklenen gelişmeler

– Regülasyon ve prosedür değişiklikleri

– AB mevzuatıyla entegrasyon çalışmaları

Prof. Dr. Arif Esin, ESC Consulting

09:45 –  Yönetmeliklerde yapılan son değişikliklerin farma endüstrisine yansımaları

– Farmaekonomik açıdan güncel durum ve gelecekten beklentiler

– Türk sağlık sisteminde sektörel politika

– Orta Vadeli Plan ve ilaç sektörü

Şükrü Varol, Genel Sekreter Yardımcısı, AİFD

10:30    Kahve arası

11:00 PANEL: İlaç sektöründe değişimin beraberinde getirdiği endişeler

– Yasal uygulamaların etkisi

– Geleneksel pazarlama yöntemlerinde kopma noktası

– Paydaşlar ağını yönetebilmenin yolları

Panelistler:

Cengiz Kıyılar, Uluslarası Operasyonlar Direktörü , Abdi İbrahim

Ecz. A Semih Güngör, Başkan, İstanbul Eczacılar Odası

Şükrü Varol, Genel Sekreter Yardımcısı, AİFD

Prof. Dr. Arif Esin, ESC Consulting

12:15 –  Türkiye İlaç Endüstrisinin Bugünü ve Geleceği

– Gelişmeler ve engeller

– Türkiye’nin dünya pazarındaki yeri

– Türk ilaç endüstrisinin yeni vizyonu

Turgut Tokgöz, Genel Sekreter, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS)

12:45    Öğle yemeği

14:30 –  Türk ilaç sektöründe fiyatlandırma

– Fiyatlandırma süreçlerindeki takip ve otoriteye yapılan bildirimler

– Raporlama sistemlerinin verimli kullanılması

– Beklentiler ve hedefler

Dr. Elif Arıbal, Fiyatlandırma ve Pazara Erişim Müdürü, Roche Müstahzarları A.Ş.

15:15 –  Yeni tanıtım koşullarında TSM’ler

– Geleceğin başarılı TSM’leri

– Yeni TSM’lerin eğitimlerindeki değişiklikler

– i-Pad: Yeni satış enstrümanı

– Teknolojiden asıl kazançlı çıkan kimler?

Cüneyt  Gedikli, Uluslararası Pazarlar, Sağlık ürünleri,Reformed Genel Müdürü, Abdi İbrahim İlaç San. A.Ş.

16:00    Kahve arası

16:30 –  Successful Pharma Marketing trough winning the key person

– Who are the key persons?

– How can I reach and win them?

– The medical perspective

Dr. Daniel Furtner MBA, Pharma Marketing Club Austria

17:15 – Hastaların farma endüstrisi tarafından optimal şekilde desteklenmesi

– Hasta bilgilendirme ve bilinçlendirme projeleri

– Doğru zamanda, doğru dozda, doğru ilaç kullanımı

– Hastaya odaklı stratejiler

Aysel Ölçen Aydıner, Yönetim Kurulu Üyesi, Sorumlu ilaç Kullanım Derneği – CLO, Deva Holding

18:00 1. günün Kapanışı

2. Oturum Günü: 17. Mayıs 2012

09:00 –  Türkiye’de ilaç politikası ve sektörün güvenceye alınması

–       Sağlıkta dönüşüm programı

–       Geri ödeme

–       Referans fiyatlandırma planları

Dr. Hüseyin Kılıçaslan, İlaç ve Eczacılık Daire Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu

09:45 –  Avrupa’da fiyatlandırma ve rambursman stratejileri ve Türkiye alternatifleri

Avrupa’da fiyatlandırma ve rambursman onay süreçleri

– İmkanların karşılaştırılması

– Türkiye pazarı için alternatifler

Prof. Dr. İlker Kanzık / IDE Farmasötik Danışmanlık

10:30    Kahve arası

11:00 –  Sektörün yeni OTC yasa tasarısından beklentileri

– OTC Yasası: Çok bilinmeyenli denklem

– Devlet ve sektörel kuruluşlar arası ortak çözümler ve işbirliği

– Bu doğrultuda engeller ve  fırsatlar neler?

Demet Eryılmaz, BHC Satış Müdürü, Bayer

11:45 –  Genişleyen Farma Sektöründe “Jenerik Popülaritesi”

– Yatırımcıların aktif olarak jenerik pazarıyla ilgilenmeleri

– Yeni innovasyonlarla jenerik pazarında yer edinme

– Zorunlu değişime ayak uydurmak

Burak Ergenoğlu, Pazarlama Direktörü, Zentiva

12:30    Öğle yemeği

14:00 –  Potential of e-marketing strategies

– E-Based marketing (e-congress, e-marketing, e-promotion) and Web solutions

– Social media integrated communications

– The right reaction on forums

Ines Windisch, Communication & Public Affairs Manager, Sanofi-aventis GmbH, Austria

14:45 PANEL: Kim korkar Sosyal Medyadan? „Social Listening” Forumlar, Bloglar ve         Communities

– Hasta ve doktor katılımlı forumlar

– Yan etki şikayetleri en efektif sekilde nasıl dikkate alınabilir?

– Düzenli monitoring

Panelistler:

Dr. Burkay Adalığ, Medikal Müdür, Bausch + Lomb

Beril Koparal Ayanoğlu, Genel Müdürü, Ogilvy Healthworld Türkiye

Prof. Dr. Kerem Doksat, Psikiyatrist

Erdal Bozdoğan, Pazarlama Yöneticisi, Lilly İlaç

16:00 Kahve molası

16:30 –  Halk sağlığında Aile Hekimlerinin yeri ve önemi

– Bütçe Uygulamaları ve Kanunlar: İzin verilen koşullar ve Yasaklar

– Puantaj ve Performans sistemi

– Sistemin ilaç tüketimine yansımaları

Uzm. Dr. Ç. Gökçe Gerçek, Aile Hekimliği Şubesi Müdürü /İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü

17:15 –  Yenilenen kanunlarla gündeme gelen koşullarda, kaynakları en iyi şekilde kullanabilmek

– Yerinden oynayan taşlar

– Farklılaşma stratejileri

– Dinamik Planlama

Hüseyin Akbulut, Medikal Danışman, Promedos

18:00 Kapanış

İrtibat için tıklayın…