DALY (İşlev Kaybına Uyarlanmış Yaşam Yılı)

DALY (İşlev Kaybına Uyarlanmış Yaşam Yılı -Disability Adjusted Life Years), hastalık yükü hesaplamalarında kullanılan bir ölçektir.

Harvard Üniversitesi araştırmacıları C. J. Murray ve A. D. Lopez tarafından geliştirilen DALY kavramı, ilk kez 1990 yılında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yayınlanan “Global Hastalık Yükü” çalışmasında tanımlanmış, bunun sonrasında da özellikle DSÖ ve Dünya Bankası tarafından desteklenen benzeri çalışmalarda yaygın olarak kullanılmıştır. Ülkemizde de 2005 yılında tamamlanan Ulusal Hastalık Yükü Çalışması’nda DALY ölçütü kullanılmıştır.

Son sayıdaki yazılar için abonelik gerekmektedir