Çerçeve Anlaşmalar ve Toplu Alım İhaleleri Teknik Şartnameleri

Çerçeve Anlaşmalar ve Toplu Alım İhaleleri Teknik Şartnameleri yayımlandı.

Çerçeve Anlaşmalar ve Toplu Alım İhaleleri Teknik Şartnameleri yayımlandı.

Sayı   : B.10.0.SGB.0.81.00.05/949/12183                                                               15.11.2011

Konu : Çerçeve Anlaşma ve Toplu Alım

İhaleleri Teknik Şartnameleri

İlgi:     a) 23/07/2009 tarihli ve 2009/45 Sıra Nolu Genelge.

b) 23/11/2009 tarihli ve 2009/71 Sıra Nolu Genelge.

c) 05/04/2011 tarihli ve 2011/27 Sıra Nolu Genelge.

Bilindiği üzere Bakanlığımıza bağlı döner sermayeli kurumlar, döner sermaye kaynaklarından yapacakları alımlarda kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanmalarını, ihtiyaçlarını zamanında ve daha ekonomik karşılamalarını sağlayabilmeleri amacıyla, tıbbi sarf malzemesi, ilaç, serum, anti serum, aşı, ortez, protez gibi alımlarını il düzeyinde toplu olarak yapılan çerçeve anlaşma ve toplu alım ihaleleri ile karşılamaktadır.

Çerçeve anlaşma ve toplu alım ihaleleri ile ilgili istatistikî bilgiler, Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın resmi web sayfasının (http://www.sgb.saglik.gov.tr) web uygulamaları bölümünde yer alan “Çerçeve Anlaşma ve Toplu Alım İhaleleri” modülüne aktarılan veriler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Çerçeve anlaşma ve toplu alım ihalelerine ait teknik şartnamelerin sisteme girilebilmesi için “Çerçeve Anlaşma ve Toplu Alım İhaleleri” modülünde gerekli düzenleme yapılmış bulunmaktadır. Kurumlarımızın çerçeve anlaşma ve toplu alım ihalelerini sonuçlandırıp anlaşma/sözleşme imzaladıktan sonra söz konusu ihaleye ait teknik şartnameleri sisteme girmeleri gerekmektedir. Konuya gerekli özenin gösterilmesi ortak teknik şartnamelerin oluşmasına katkı sağlayacak ve konu hakkındaki şikâyetleri de azaltacaktır.

Bilgilerinizi ve konunun ilgi genelgeler çerçevesinde iliniz dâhilinde merkezi satın alma birimi kurulan kurumlara duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederim.