Basılı Materyal

Health Technology Assesment International

 

Health Technology Assessment International (HTAi) sağlık teknolojisi değerlendirmeleri (STD) yapan ya da kullanan akademik kuruluşlar, sağlık kuruluşları, endüstri ve resmi kuruluşları bir araya getirip bu alanı geliştirmeyi amaçlayan uluslararası profesyonel bir kuruluştur. HTAi sağlık hizmetlerinde yeniliklerin tanıtımı ve kaynakların verimli bir şekilde kullanılması alanlarında faaliyet göstererek, dünyada STD’nin gelişimini, tanıtılmasını ve kullanımını desteklemektedir.

QALY – Quality Adjusted Life Years

QALY sağlığa ilişkin yaşam kalitesinin bir ölçeğidir. Bu terim, İngilizce ‘Kaliteye Endeksli Yaşam Yılı’ anlamına gelen sözcüklerin kısaltmasından oluşmuştur (Quality adjusted life years – QALY). “Mükemmel” sağlık durumunda geçirilmiş bir yıl ‘ tarafından ifade edilir. En kötü sağlık durumu olarak kabul edilen ölüm ile ifade edilir. “Mükemmel” sağlık durumunda geçirilmiş bir yıl ‘1 QALY‘ tarafından ifade edilir. En kötü sağlık durumu olarak kabul edilen ölüm 0 ile ifade edilir.

ISPOR (International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research)

Bu kurumun temel amacı, sağlık hizmetleri ve bu hizmetler dahilinde yapılan tıbbi girişimlerin hastaların sağlık ve yaşam kalitesine etkisini klinik ve ekonomik ölçütlerle değerlendiren bir disiplin olan ‘sağlık sonuçlarının değerlendirilmesi ( )’ ve sağlık ekonomisinin bir alt dalı olan ‘farmakoekonomi’ alanlarının gelişmesine katkıda bulunarak, bu araştırmalardan elde edilen bilimsel verilerin sağlık hizmetleri alanında karar alma yetkisine sahip kişiler için faydalı bilgilere dönüşmesine yardımcı olmaktadır. Bu sayede sağlık alanındaki sınırlı kaynaklarının adil, akılcı ve verimli bir şeklide paylaştırılması hedeflenmektedir.

Value in Health

Ülke: Amerika Birleşik Devletleri

Alan: Sağlık, sağlık sonuçları değerlendirilmesi, farmakoekonomi

Dergi editörü: Josephine Mauskopf, PhD
RTI Health Solutions, Research Triangle Park, NC
jmauskopf@rti.org

Yayıncı: Blackwell Publishing Incorporated

Yayın Türü: Bilimsel makaleler (hakemli dergi)

Yıllar: 1998-2009

Etki Faktörü (Impact Factor): 3,009