Bütçe İçi İşlemlerde (Aktarma, Ek Bütçe) Detaylı Gerekçe

Sağlık Bakanlığı, Bütçe İçi İşlemlerde (Aktarma, Ek Bütçe) Detaylı Gerekçe yazılmasına dair bir duyuru yayımladı.

Sağlık Bakanlığı, Bütçe İçi İşlemlerde (Aktarma, Ek Bütçe) Detaylı Gerekçe yazılmasına dair bir duyuru yayımladı.

Bilindiği üzere 106 Sayılı Döner Sermaye Yönetmeliğin 34. maddesinde ve her yıl yayınladığımız Döner Sermaye Bütçe Çağrısında kurumlarımızın hazırlamış oldukları bütçenin yazılı gerekçesi ile birlikte onaylanmak üzere Sağlık Bakanlığına gönderilmesi hüküm altına alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bundan sonra Döner Sermaye Bütçe Programında yapılacak olan her türlü bütçe hareketinin (bütçe aktarma işlemlerinde ve ek bütçe işlemlerinde) gerekçesinin detaylı bir yazı ile birlikte Bakanlığa gönderilmesi gerektiği belirtildi.