Birey ve Toplum Sağlığı için Karar Verme Araçları: Epidemiyolojik Modeller

Prof. Dr. Belgin Ünal, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Toplum sağlığını geliştirmek halk sağlığının temel ilkesidir. Toplum, klinik ya da birey düzeyinde karar verici konumda olan kişiler bir sağlık sorununu çözmek için var olan yöntemler arasından en iyi girişimi seçmek durumunda kalmaktadırlar. Ancak kısıtlı kaynak, zaman ve bilgi, karar verme sürecini karmaşık hale getirmektedir. Bir girişim seçilirken hedef nüfusun büyüklüğü, hastalığın prevalansı ve girişimin etkinliği ile maliyeti dikkate alınmalıdır (1). Ancak uygulamada bu pek kolay olmamaktadır. Epidemiyolojik araştırmalar arasında neden-sonuç ilişkisini en iyi incelediği düşünülen randomize kontrollü çalışmalar bile sayılan parametrelerin çoğunu aynı anda ele alamamaktadırlar. Epidemiyolojik modellerin üstünlüğü, karar vericilere bu noktaları aynı anda dikkate alarak farklı girişim seçeneklerini inceleme olanağı vermesinden gelmektedir.

Makaleyi okumak için abone ol!

Makaleyi okumak için satın al!

Prof. Dr. Belgin Ünal, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Toplum sağlığını geliştirmek halk sağlığının temel ilkesidir. Toplum, klinik ya da birey düzeyinde karar verici konumda olan kişiler bir sağlık sorununu çözmek için var olan yöntemler arasından en iyi girişimi seçmek durumunda kalmaktadırlar. Ancak kısıtlı kaynak, zaman ve bilgi, karar verme sürecini karmaşık hale getirmektedir. Bir girişim seçilirken hedef nüfusun büyüklüğü, hastalığın prevalansı ve girişimin etkinliği ile maliyeti dikkate alınmalıdır (1). Ancak uygulamada bu pek kolay olmamaktadır. Epidemiyolojik araştırmalar arasında neden-sonuç ilişkisini en iyi incelediği düşünülen randomize kontrollü çalışmalar bile sayılan parametrelerin çoğunu aynı anda ele alamamaktadırlar. Epidemiyolojik modellerin üstünlüğü, karar vericilere bu noktaları aynı anda dikkate alarak farklı girişim seçeneklerini inceleme olanağı vermesinden gelmektedir.

Birey ve Toplum Sağlığı için Karar Verme  Araçları: Epidemiyolojik Modeller