Birbirlerine Borçlu Olan Kuruluşlar

Kurumların birbirlerinden mal ve hizmet alımından kaynaklanan 90 günü aşmış borçlarının Ocak ayı ödenek planlamasında dikkate alınması ve borçlu kurumdan

Kurumların birbirlerinden mal ve hizmet alımından kaynaklanan 90 günü aşmış borçlarının Ocak ayı ödenek planlamasında dikkate alınması ve borçlu kurumdan

kesinti yapılarak alacaklı kuruma ilave ödenek olarak gönderilmesine ilişkin yazı ile bu işlemlerin muhasebeleştirilmesi ile ilgili Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’ne ait yazı ektedir.

Yazının ekinde bulunan kesintileri gösterir listelerin 19.01.2011 tarihi itibari ile posta yolu ile İl Sağlık Müdürlükleri’ne gönderildiği belirtilmektedir.

Kurumların Birbirine Olan Borçları, Muhasebeleştirme Kayıtları