Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Tarafından “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler-19” konulu duyuru yayımlandı. Düzenlemer bugün yürürlüğe giriyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Tarafından “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler-19” konulu duyuru yayımlandı. Düzenlemer bugün yürürlüğe giriyor.

DUYURU
BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE
YAPILAN DÜZENLEMELER
-19-

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63 üncü maddesi gereği oluşturulan “ÖdemeKomisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 7. maddesine göre “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 16.06.2011 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Ek=2 Liste

Duyurunun aslı ve eki için tıklayınız.