Bakanlığın sağlık turizmine girmesi tartışma yarattı

Sağlık Bakanlığı’nın sağlık turizmi işine yönelmek istemesi, sektörle bakanlığı karşı karşıya getirdi.

Sağlık Bakanlığı’nın sağlık turizmi işine yönelmek istemesi, sektörle bakanlığı karşı karşıya getirdi.

Radikal Gazetesi’nden Hacer Boyacıoğlu’nun haberine göre, sektörün resmi temsilcisi durumunda olan Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD), sağlık turizminin kar amacına yönelik yapıldığını belirtip “Böyle bir sektöre girerseniz sağlık kurumlarının misyonunda bir çelişki oluşur ve kamu sağlık kurumlarının rolü tartışılır hale gelir” uyarısında bulundu. “Siz denetleyin, hizmeti biz veririz” diyen sektör temsilcileri bu görüşlerini Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Nihat Tosun ile yaptığı görüşmede de dile getirdi.
Siz pay almayın, sektörü düzenleyin!

Sağlık Bakanlığı bir süredir sağlık turizminin öncelikli alanlar arasında olduğunu belirtiyor ve bu konuda düzenlemeler yapıyor. Ancak sektörün temsilcisi konumundaki Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) bu konudaki itirazlarını geçtiğimiz günlerde bakanlığa iletti. Dernek, bakanlığa sektörün mutabakat sağladığı görüşünü iletti. Bu görüş “Kamu sağlık kurumlarının temel işlevi kamusal alanda hizmet sunumudur. Tümüyle kar amacına yönelik yapılacak sağlık turizmi faaliyetleri, sağlık kurumlarının misyonlarında çelişki yataracak ve kamu sağlık kurumlarının rolünü tartışılar hale getirecektir” şeklinde oldu. Sağlık Bakanlığı’nın tıp turizminde aktif rol almasının özel sektörüne gelişimine de engel olacağınu vurgulayan dernek, “Siz ağırlıklı olarak rol oynarsanız, özel sektörün payını azaltmış olursunuz. Siz Turizm Bakanlığı ile birlikte sağlık turizminin özellikle tanıtım, regülasyon, garantörlük ve denetim bölümlerinde aktif rol oynayın, biz hizmeti veririz” isteğinde bulundu.

Acil fiyatları turistin ülkesine göre belirlensin

Sektörün dile getirdiği talepler arasında “acil fiyatları” da yer aldı. Acillerdeki fiyatların turist hastaların kendi ülkesindeki cari fiyatlar üzerinden hesaplanarak fatura edilmesi gerektiğini belirten dernek, “Yabancı hastalara uygulanacak fiyatlar, ülkemizin milli menfaatlerini de dikkate alan bir anlayış ile belirlenmeli ve sektör ile mutabakat sağlanmalıdır” görüşünü iletti.