Ağız Temizliği Ürünlerine Dair Tebliğ Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı, 4 Ağustos 2010 tarihinde Ağız Temizliğinde Elle Kullanılan Diş Fırçaları, Elektrikle/Pille Çalışan Diş Fırçalarının Fırça Başlıklarının Üretimi, İthalatı ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ yayımladı.

Sağlık Bakanlığı, 4 Ağustos 2010 tarihinde Ağız Temizliğinde Elle Kullanılan Diş Fırçaları, Elektrikle/Pille Çalışan Diş Fırçalarının Fırça Başlıklarının Üretimi, İthalatı ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ yayımladı.

Tebliğin amacı; “ağız temizliğinde elle kullanılan diş fırçaları, elektrikle/pille çalışan diş fırçalarının fırça başlıkları ve arayüz fırçalarının halk sağlığına ve çevreye zarar vermesini engellemek, topluma güvenli şekilde ulaşmasını teminen piyasaya arz edilmeden önce Bakanlığa yapılacak bildirimin usûl ve esasları ile ürüne ait teknik dosyada bulunacak bilgi ve belgeleri belirlemektir.”

Tebliğin tamamı…