Atama ve Nakil Yönetmeliği Değişti

Atama ve Nakil Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğe göre, aynı unvanda olup eşlerden herhangi biri, eş durumu nedeniyle tayin talebinde bulunduğu ilin kendisi için C veya D hizmet grubu il olması halinde kıdem şartı aranmayacak. 

Atama ve Nakil Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğe göre, aynı unvanda olup eşlerden herhangi biri, eş durumu nedeniyle tayin talebinde bulunduğu ilin kendisi için C veya D hizmet grubu il olması halinde kıdem şartı aranmayacak. 

Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı. Yönetmelik değişikliği ile eş durumu tayinlerinde C ve D hizmet grubu illere atama yapılırken hekimlerin kıdem şartına bakılmayacak.

Resmi Gazete’nin 21 Mayıs 2011 tarihli sayısında yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin eş durumu nedeniyle atamaları düzenleyen 20. maddesinde yeni düzenleme yapıldı. Buna göre, aynı unvanda olup eşlerden herhangi biri, eş durumu nedeniyle tayin talebinde bulunduğu ilin kendisi için C veya D hizmet grubu il olması halinde kıdem şartı aranmayacak.

Eş durumu açısından kıdem sıralamasından “kapsam dışı uzman tabipler” ibaresi çıkarılarak, kıdem sıralaması, “Bakanlık merkez teşkilatı kadroları, il müdürleri, başhekimler, klinik şefleri, klinik şef yardımcıları, başasistanlar, yan dal uzmanları, uzman tabipler, tabipler, diş tabipleri, eczacılar, 4 yıllık lisansiyerlerin atanabildiği kadro unvanları, 3 yıllık yükseköğrenim mezunlarının atanabildiği kadro unvanları, 2 yıllık önlisans mezunlarının atanabildiği kadro unvanları, kadro unvanlarına bakılmaksızın 4 yıllık yükseköğrenim mezunları, 3 yıllık yükseköğrenim mezunları, 2 yıllık yükseköğrenim mezunları, lise mezunları ve bunlarda eşitlik olması halinde hizmet süresi fazla olan, maaş derece-kademesi yüksek olan ve terfi tarihi kıdemli olan” şeklinde düzenlendi.

Yönetmelik’in eski halindeki “Eş durumu mazereti kabul edilen personelden uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacıların görev yerleri, ulaşım koşulları ve yol mesafesi göz önünde bulundurularak aile birliği korunacak şekilde Bakanlıkça ilan edilen boş yerler arasından yaptıkları tercihler doğrultusunda kura ile belirlenir” cümlesinden “diş tabibi ve eczacılar” kelimeleri çıkarıldı.

Yönetmelik’in “Geçici Görevlendirmeler ve Uygulanacak Hizmet Puanları” başlıklı maddesi, “Personelin herhangi bir suretle görevde olmaması, nüfus hareketleri gibi nedenlerle personele ihtiyaç duyulması halinde Bakanlıkça A hizmet grubuna dâhil illerden A, B, C ve D hizmet grubu illere, B  hizmet grubuna dâhil illerden B, C ve D hizmet grubu illere, valiliklerce de il içinde personel doluluk oranı yüksek olan birimden düşük olan birime geçici görevlendirme yapılabilir” olarak değiştirildi.

Geçici görevlendirmelerle ilgili bu maddeye, ayrıca “4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğrenim Kanunu’nun 38’inci maddesi gereği Bakanlıkta görevlendirilenlerin eşleri, talepleri halinde görevlendirme süresi ile sınırlı olmak kaydıyla eşlerinin bulunduğu yere hizmet bölgesi ve hizmet grubuna bakılmaksızın geçici olarak görevlendirilebilir” cümlesi eklendi.

Eşler için kadro yoksa kura şartı aranmayacak

Yönetmelik’te yapılan yeni düzenleme ile stratejik personelin başka kurumda çalışmakta olan eşlerinin; teşkilat veya kadro bulunmaması veya başka bir yerde istihdamının mümkün olmaması gibi nedenlerle kurumlarınca ataması yapılamayanların, kurumlar arası naklen atamalarında dönem ve kura şartı aranmayacak.

Eşi vefat eden personel ile herhangi bir nedenle görev yaptığı ilde kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının can güvenliğinin tehlikeye düştüğünü adli veya mülki idare makamlarınca verilen belgeyle belgelendirenler standardın uygun olması halinde, talebi doğrultusunda, eşinden boşanan personel ise C ve D hizmet grubu illerinden birine, bu Yönetmelik’in puan, süre ve dönem tayini ile ilgili hükümlerine bağlı kalmaksızın atanabilecek.

Bulunduğu ile atama gerekçesi sona eren personel, 5 ve 6’ncı hizmet bölgesinde veya D ve C hizmet grubunda çalışmaktaysa talebi halinde yerinde bırakılacak. Aksi halde Bakanlıkça; eski görev yerine veya eski görev yerleri esas alınarak atanacak. Eski görev yeri bulunmayanlar ise görev yaptıkları yer esas alınarak atanacak. Ayrıca, devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamadan atama gerekçesi sona eren devlet hizmeti yükümlüleri, tercihleri alınarak ilk devlet hizmeti yükümlülüğü kurasıyla atanacaklar.

Naklen atama talebinde bulunacak personel aynı anda sadece bir hukuki sebebe dayanarak talepte bulunabilecek. Yapılan bir atama talebi sonuçlanmadan, yeniden başka bir sebebe dayanarak başvuru yapılabilmesi için önceki talebin geri alınması şart olacak.

Sağlık araştırmaları ve klinik çalışmalarda profesyonel destek