Asistanların Adının Yazılması

Sağlık Bakanlığı, asistanların uzmanlık bilgi ve becerisi gerektiren ve gerektirmeyen iş ve işlemlerinin kimin adına yapılması gerektiğine dair uyarıda bulundu.

Sağlık Bakanlığı, asistanların uzmanlık bilgi ve becerisi gerektiren ve gerektirmeyen iş ve işlemlerinin kimin adına yapılması gerektiğine dair uyarıda bulundu.

Uzmanlık öğrencilerinin (asistanların) eğitim ve çalışmaları ile ilgili olarak Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü tarafından 15.04.2011 tarihli ve 5667 sayılı 2011/33 No’lu Genelge yayımlanmıştı.

Bakanlık, söz konusu Genelgeye göre asistanlar uzmanlık bilgi ve becerisi gerektiren iş ve işlemleri klinik şefi, klinik şef yardımcısı, başasistan ve uzman tabiplerin nezaretinde ve gözetiminde yaptıklarından dolayı bu işlemlerin kayıtlarının nezaret eden ilgili uzman adına yapılması gerektiğini ifade etmekte.

Uzmanlık bilgi ve becerisi gerektirmeyen ve genel olarak tabiplerin ve bu kapsamda uzmanlık öğrencilerinin yaptıkları iş ve işlemlerin tabip muayene ve girişimsel işlem puanları ise klinik hizmet puan ortalaması ve hastane hizmet puan ortalaması hesabına dâhil edilecek olup, bu puanların klinik şefi, klinik şef yardımcısı, başasistan ve uzman tabipler adına kaydedilmemesi gerekmektiğini belirtmekte.

Bakanlık bu çerçevede, hastane bilgi sistemlerinin acilen Genelge şartlarının sağlanması hususunda uygun hale getirilmesi gerektiğini eklemekte.