Aile Sağlığı Merkezlerinde Çalışan İşçi Ücretlerini Hekim Ödeyecek

Sağlık Bakanlığı, Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışması sağlanan işçilerin ücretlerinin nasıl ödenmesi gerektiği hususunda bir duyuru yayımladı.

Sağlık Bakanlığı, Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışması sağlanan işçilerin ücretlerinin nasıl ödenmesi gerektiği hususunda bir duyuru yayımladı.

İlgi duyuruda; “Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun uyarınca tüm illerde “Aile Hekimliği” uygulamasına geçildiği, İl Sağlık Müdürlüklerinin ve bağlı birimlerinin ihtiyaçları için, Aile Hekimliği uygulamasına geçilmeden önce yapılmış olan hizmet alımları ve bu hizmet alımları kapsamında çalışan işçiler bulunduğu, Aile Hekimliğine geçilmesi ile söz konusu birçok hizmet alımına ihtiyaç kalmadığından bahsedilerek,

Aile hekimliğine geçildiği tarihteki mevcut hizmet alımları sözleşmeleri kapsamında çalıştırılan işçiler ile sınırlı olmak şartıyla, öncelikle bu işçilerin Aile Sağlığı Merkezleri bünyesinde çalıştırılmasının sağlanması, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise ilgili mevzuat, mevcut sözleşmeler ve ihale dokümanları hükümleri çerçevesinde gerekli değerlendirmeler yapılarak ve ilde bulunan kurumların hizmet ihtiyaçları göz önüne alınarak, ilgi genelgeler çerçevesinde hizmet alımları kapsamında çalıştırabileceği işçi sayısı ile mevcut işçi sayısı arasındaki farkı eksi olan kurumlarda ve gerektiğinde işçi sayısı fazla olan kurumlar da dahil olmak üzere söz konusu işçilerin çalıştırılabilmesi hususunda İl Sağlık Müdürlüklerince gerekli tedbirlerin alınması istenmişti.

Kurumlarımızdan alınan geri bildirimlerde Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışması sağlanan işçilerin ücretlerinin İl Sağlık Müdürlüklerince ödeneceği yönünde yanlış algılamaların olduğu gözlemlenmektedir.

Bilindiği üzere sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimlerine, hizmet verdiği merkezin kira, elektrik, su, yakıt, telefon, internet, bilgi-işlem, temizlik, büro malzemeleri, küçük onarım, danışmanlık, sekretarya ve tıbbi sarf malzemeleri gibi Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 19 uncu ve 20 nci maddeleri ile belirlenen asgarî fizikî ve teknik şartların devamına yönelik giderleri için Bakanlığımız bütçesinden her ay ödeme yapılmaktadır.

Dolayısıyla Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışması sağlanan işçilerin ücretlerinin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde aile hekimlerince ödenmesi gerekmektedir” ifadeleriine yer verildi.