Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Modülü

Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Dönüşüm programı kapsamında uygulamaya konulan Evde Sağlık Hizmetleri Bilgi Toplama Formuna Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri/Hastaneleri tarafından veri girişi sağlamak amacıyla hazırlanan “ADSM” modülü eklendi.

Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Dönüşüm programı kapsamında uygulamaya konulan Evde Sağlık Hizmetleri Bilgi Toplama Formuna Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri/Hastaneleri tarafından veri girişi sağlamak amacıyla hazırlanan “ADSM” modülü eklendi.

Söz konusu modüle evde sağlık hizmeti veren Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri/Hastaneleri tedavi.saglik.gov.tr adresinden, “formlar ve dosyalar” menüsünden evde sağlık formları butonuna tıklayarak ulaşabilecek ve kurum türünü “ADSM” olarak seçecekler.

Hizmet verilen hastalara ait bilgiler her ayın 1 ila 5’i  arasında girilecek ve ayın 5 ila 15’i  arasında ise il sağlık müdürlüklerince girilen veriler onaylanacak.

Hastaneler onaylanmamış verilerini formun üzerinde belirtilen telefon numarası (il müdürlüğünden irtibat kuracakları kişiye ait numara) ile görüşmek şartıyla ayın 5’i ile 15’i arasında düzeltebilecek. Süreç; onay işlemi tamamlanıncaya kadar devam edecek. Onaylanmamış hastane verileri sistem tarafından yok kabul edilecek ve giriş yapmayan hastanelerle eşdeğer tutulacak.

Yeni modüle giriş işleminde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri/Hastaneleri, kendilerine daha önceden tanımlanmış olan şifreleri kullanılabilecek.

Formun yeni uygulamaya girmesi sebebiyle bir defaya mahsus olmak üzere Nisan ayında ilgili birimler tarafından verilen hizmete ait verilerin en geç 20 Mayıs tarihine kadar girilmesi gerekmekte.

Sağlık araştırmalarında teknik destek